معاون وزيرراه خواستار الحاق تمام كشورهاي منطقه به موافقت نامه عشق آباد شد

تهران - ايرنا - معاون وزير راه و رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور گفت: با توجه به استقبال كشورهاي قزاقستان و قيرقيزستان از الحاق به كريدور حمل و نقل بين المللي و ترانزيتي چهارجانبه عشق آباد، اميدواريم همه كشورهاي مسير به اين موافقت نامه ملحق شوند.

به گزارش ايرنا، داود كشاورزيان روز دوشنبه در مراسم اختتاميه نخستين اجلاس همكاريهاي حمل و نقل بين المللي و ترانزيتي موافقت نامه عشق آباد، افزود: جمهوري اسلامي ايران اميدوار است با الحاق همه كشورهاي مسير، اين راهگذر منطقه اي به يك كريدور فعال در عرصه هاي مختلف حمل و نقل كشورهاي منطقه تبديل شود.

معاون وزير راه وشهرسازي با بيان اينكه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از اعلام آمادگي كشور قزاقستان براي پيوستن به اين كريدور جديد حمل و نقل بين‌المللي و ترانزيتي استقبال مي كند، گفت: بدون شك پس از طي مراحل قانوني قزاقستان به اين كريدور بين المللي ملحق مي شود.

رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور از آمادگي كشور قيرقيزستان نيز براي الحاق به اين كريدور خبرداد و گفت: خوشبختانه در متن توافقنامه ديدم كه كشور قرقيزستان نيز اعلام كرده تا پس از انجام بررسي هاي لازم به موافقت نامه عشق آباد ملحق شود.

كشاورزيان در ابتداي اين مراسم از تمام اعضاي هيات هاي تركمنستان، عمان و ازبكستان براي سفر به تهران قدرداني كرد و گفت: اميدوارم با امضاي يادداشت تفاهم نخستين اجلاس شوراي هماهنگي موافقت نامه تاسيس كريدور حمل ونقل بين المللي و ترانزيتي چهار جانبه عشق آباد، ترانزيت كالا و تسهيل تردد ناوگان حمل و نقل كشورهاي ياد شده در اين مسير بيش از پيش تسهيل شود.

يادداشت تفاهم نخستين اجلاس شوراي هماهنگي موافقت نامه تاسيس كريدور حمل و نقل بين المللي و ترانزيتي چهار جانبه عشق آباد با هدف تسهيل تردد در كريدور چند وجهي از آسياي ميانه به عمان و خليج فارس به امضا رسيد.

اين يادداشت تفاهم را داوود كشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سعيد حمودن الحارثي معاون بنادر و امور دريايي وزارت حمل و نقل ارتباطات عمان، اليار غني اف وزير روابط اقتصاد خارجي ازبكستان و آننا مردوف وزير راه تركمنستان امضا كردند.

موافقت نامه عشق آباد به منظور توسعه ترانزيت در منطقه ميان پنج كشور ايران، تركمنستان، ازبكستان، عمان و قطر در زمينه حمل و نقل ريلي، دريايي و زميني در عشق آباد پايتخت تركمنستان آوريل در سال 2011 امضا شد.

با امضاي اين موافقت نامه كه خليج فارس را به آسياي مركزي و بالعكس وصل مي كند كشورهاي عضو موافقت كردند نخستين شوراي هماهنگي آن را طي روزهاي 26 و 27 بهمن ماه جاري در تهران برگزار شود، هرچند كه قطر پس از مدتي از عضويت خود در اين موافقت نامه انصراف داد.

براساس اين توافقنامه كه به امضاي وزيران خارجه كشورهاي ياد شده رسيد، امكان ترانزيت، حمل و نقل كالا بدون هيچ گونه محدوديت گمركي از منطقه آسياي مركزي به كشور عمان و خليج فارس انجام خواهد شد.

اقتصام(3) 1108 ** 1574