معاون شهردارتهران: دوران جولان خودروهای شخصی درپایتخت به پایان رسیده است

تهران - ایرنا - معاون حمل و نقل و ترافیك شهردار تهران با رد انتقادات مطرح شده نسبت به اجرای مسیر فرامنطقه ای اتوبوسرانی خیابان های بهشتی،مطهری گفت: دوران جولان خودروهای شخصی در پایتخت به پایان رسیده و اكنون دوره توجه به وسایل نقلیه عمومی است.

«سیدجعفر تشكری هاشمی» روزدوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اگر به دنبال حل مشكلات گسترده شهر تهران از جمله ترافیك و آلودگی هوا هستیم بدون شك باید حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم.

وی با بیان اینكه خط اتوبوسرانی مزبورهیچ بخشی از سطح تردد فعلی خودروهای عبوری را درخیابان های شهید بهشتی و مطهری اشغال نمی كند گفت: در این خیابان به دنبال ایجاد فضا از طریق حذف پارك های حاشیه ای یك طرف خیابان هستیم كه به طور معمول با اشغال خودروهای نمایشگاه داران این معابر روبرو است.

معاون شهردار تهران افزود: حاشیه خیابان ملك خصوصی هیچ كس نیست و شهرداری تهران در ارتباط با حذف پارك های حاشیه ای این خیابان ها وظیفه خود را انجام می دهد.

وی با بیان اینكه مسیر اتوبوسرانی یادشده بدون نصب جداكننده فیزیكی در این دو خیابان ایجاد می شود، تصریح كرد: برای حركت اتوبوس های ویژه این مسیر در جهت خلاف حركت خودروهای عبوری خواهد بود تا دسترسی مردم به مكان های مورد نیاز خود در طول این مسیر آسان شود.

تشكری هاشمی از كنترل مكانیزه این خط توسط دوربین های تصویری خبر داد و افزود: امیدواریم اعضای شورای شهر تهران همچون مردم به توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت به عنوان راه حل مشكلات بنگرند.

معاون شهردار تهران با بیان اینكه همواره باید نیازمندی های اكثریت شهروندان در نظر گرفته شود خاطرنشان كرد: خیابان های پایتخت تنها به صاحبان خودروها تعلق ندارد و افراد فاقد خودروی شخصی هم شهروند تهران محسوب می شوند.

وی با اشاره به انجام مطالعات گسترده برای اجرای این طرح، افزود: عملی ساختن این طرح به عنوان یكی از فعالیت های اجرایی حوزه حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران نیازمند مصوبه شورای شهر تهران نیست و این شورا هرساله كلیات اقدامات و برنامه های شهرداری را تصویب می كند.

به گفته ی وی، شهرداری تهران به دنبال همكاری با همه اعضای شورای شهر تهران است و آمادگی دارد تا در ارتباط با این طرح، شنونده سخنان صاحبنظران و اعضای شورای شهر تهران باشد.

پیش از این «محمدمهدی تندگویان» عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از اجرایی شدن طرح مزبور، مشكل اساسی آن را نداشتن پشتوانه مطالعاتی لازم دانسته بود و اینكه در صورت ساخت این مسیر، ترافیكی فاجعه آمیز در این خیابان ها بوجود خواهد آمد.

وی همچنین از مخالفت كمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اجرای این طرح خبر داده بود.

مسیر لوپ (حلقه) خیابان های شهید بهشتی ، شهید مطهری اولین خط فرامنطقه ای اتوبوسرانی شهر تهران است كه كارهای اجرایی آن در مراحل پایانی قرار دارد و قرار است بزودی راه اندازی شود.

همچنین چهار خط فرامنطقه ای برای شهر تهران تعریف شده كه هر كدام از آن ها چندین منطقه شهر تهران را طی می كنند.

این خطوط به این دلیل فرامنطقه ای نامگذاری شده اند كه از چندین منطقه شهر تهران عبور كرده و در طول مسیر خود با خطوط متعدد بی آر تی و ایستگاه های مترو تهران تقاطع دارند.

تهرام**2079/1831