نخستين همايش ملي فرصت ها و چالش هاي مدو لباس در كشور برگزار مي شود

تهران - ايرنا - نخستين همايش ملي فرصت ها و چالش هاي مد و لباس در كشور با هدف آسيب شناسي و شناسايي چالش هاي عمده صنعت مد و لباس روز دوم اسفندماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.

به گزارش ايرنا از ستاد برگزاري همايش، رييس نخستين همايش ملي فرصت ها و چالش هاي صنعت مد و لباس در كشور در خصوص محورهاي اين همايش گفت: عفاف، حجاب و تعامل و تضاعف آن با مد ولباس و پوشاك، راهكارهاي توسعه و حمايت از بخش خصوصي و نحوه ساماندهي، حمايت و نظارت برآنها و آينده پژوهي اقتصادي و فرهنگي صنعت مد ولباس از جمله محورهاي اين همايش است.

مهدي محمودي همچنين از حوزه مد ولباس به عنوان يكي از مصاديق صنايع فرهنگي كه هم در زمينه هاي اقتصادي و هم فرهنگي مطالب فراواني براي ارائه دارد، ياد كرد و افزود: تقارن برگزاري اين همايش با سالي كه به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده است، به دليل قرابت موضوعي آن و نيز اهمت پرداختن همزمان به هردو جنبه اقتصادي و فرهنگي حوزه مد و لباس بوده است.

وي از اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران، كارگروه ساماندهي مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه الزهرا (س)، اتحاديه كشوري صنف پوشاك، دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي و برخي نهادهاي دولتي و غير دولتي ديگر به عنوان حاميان و مشاركت كنندگان در اين همايش ياد كرد.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران از حاميان اصلي اين همايش نيز ترويج فرهنگ ايران اسلامي را از اهداف نخستين همايش ملي فرصت ها وچالش هاي صنعت مد ولباس در كشور عنوان كرد و افزود: علاقه جوانان به استفاده از مدلهاي متنوع پوشاك را نمي توان ناديده گرفت و اگر بخواهيم مردم و جوانان از لباس هايي كه متناسب با فرهنگ و عرف جامعه ايران نيست استفاده نكنند، بايد براي مطالبات آنها در اين حوزه فكر و تدبير كنيم.

ابوالقاسم شيرازي همايش مذكور را بستر مناسبي براي فرهنگ سازي در صنعت مد ولباس ونيز شناساندن قابليت وتوانايي هاي كشور در اين زمينه و ارائه راهكارهايي براي توسعه صنعت مدوپوشاك در ايران برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه در اين زمينه علاوه بر دولت، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، صنعتگران و نهادهاي فرهنگي همكاري لازم را داشته باشند.

نخستين همايش ملي فرصت ها و چالشهاي صنعت مد ولباس در كشور، دوم اسفند ماه جاري در دانشگاه الزهرا(س) برگزار مي شود.

اقتصام (1) 9141 ** 1574