راهكارهاي همكاري هاي حمل ونقلي بين ايران و ازبكستان بررسي شد

تهران - ايرنا - وزير راه وشهرسازي در ديدار با وزير روابط اقتصاد خارجي، سرمايه گذاري و تجارت ازبكستان بر تسريع عملياتي شدن طرح ترانزيتي چهارجانبه ايران، عمان، تركمنستان و ازبكستان تاكيد كرد و خواستار رقابتي شدن تعرفه‌ها و تسهيلات ترانزيت بين اين چهار كشور شد.

به گزارش ايرنا، عباس آخوندي روز يكشنبه در ديدار با وزير روابط اقتصاد خارجي، سرمايه گذاري و تجارت ازبكستان اظهارداشت: قدرت رقابتي كريدور شمال به جنوب با تامين منافع كشورها بايد در نظر گرفته شود و ايران آمادگي دارد به منظور رقابتي شدن در طرح ترانزيتي چهار جانبه ايران، عمان، تركمنستان و ازبكستان بازنگري كند.

وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: حمل ونقل امروزي در تا در از مبدا تا مقصد بايد مورد توجه قرار گيرد و ايران آمادگي دارد در تعرفه ورود و خروج راهگذرهاي جاده‌اي و ريلي بازنگري كند.

وي گفت: در راهگذر ايران به تاجيكستان و ايران به چين براي دو كشور ايران و ازبكستان داراي منافع مشترك است و براي دستيابي به منافع بيشتر آمادگي مذاكره و بررسي دقيق تر داريم.

آخوندي يادآورشد: در سه ماه گذشته مقدار كمي مواد پتروشيمي و كود شيميايي ازبكستان از طريق ايران به هند صادر شده است كه مي توانيم با كمك يكديگر اين مقدار را افزايش دهيم.

وي يادآورشد: ميزان تخفيف 20 درصدي ايران براي ورود كالاي ازبكستان قابل تغيير است و افزون بر نرخ تعرفه براي رقابتي شدن راهگذرها بايد به ساير موضوعات از جمله ازارائه تسهيلات در پايانامه‌هاي مرزي،افزايش ظرفيت در ايستگاه‌هاي تعويض بوژي، صدور رواديد بلند مدت و ارزان براي رانندگان توجه شود.

وزير راه و شهرسازي افزود: براي صدور رواديد براي رانندگان كثيرالسفر 240 دلار براي سه ماه و براي ورود و خروج كاميون‌‌ها 800 گرفته مي‌شود در حالي كه اين هزينه‌ها زياد است و بايد دو طرف متقابلا تجديد نظر كنند زيرا اينها هزينه مبادله را افزايش مي‌دهند.

آخوندي در ديدار با اليار غني اف ابرازداشت: براي رقابتي شدن راهگذر ايران-ازبكستان- چين بايد در زمينه‌هاي مختلف تجديد نظر صورت گيرد تا تردد در اين مسير با صرفه شود.

اقتصام (3)1108 ** 1574