تيم برزيلي براي كنترل هواداران ، مادران آنها را استخدام كرد

مادريد - ايرنا- 'اسپورت رسيفه' تيم دسته يك ليگ برزيل در ابتكار جالبي‌ ، براي كنترل كردن هواداران تيم و كاهش خشونت ها ، مادران آنها را به عنوان نيروهاي امنيتي استخدام كرد .

به گزارش ايرنا و به نقل از روزنامه اسپورت چاپ بارسلونا ، اين ابتكار از روز يكشنبه شروع به كار كرد و در راستاي آن ، 30 تن از مادران در بازي رسيفه و نئوتيكا كه با نتيجه يك بر صفر به نفع رسيفه پايان يافت ، به نگهباني پرداختند .

اين زنان در حال انجام وظيفه امنيتي و نگهباني جليقه زردي به تن داشتند كه روي آن نوشته شده بود: 'مادران امنيتي' .

اين در حالي‌ بود كه پانل هاي بزرگ تلويزيوني در استاديوم، تصاوير اين زنان را قبل و در طول ديدار نشان مي‌ دادند تا فرزندانشان و ديگر هواداران از حضور آنها حساب ببرند و جرات شلوغي و هرج و مرج را نداشته باشند .

'آريسيو فورتس' معاون شركت 'اوجيلوي' كه اين ابتكار را طرح كرده در اين رابطه گفت :ايده ما ، هوشيار كردن افراطي ترين هواداران تيم و كمك در حفظ آرامش در باشگاه ها بود .

وي خاطرنشان كرد :در طول و پس از بازي ، هيچكس نمي‌ خواهد با يك مادر به ويژه مادر خود دعوا كند .

منابع باشگاه اشاره نمودند كه به رغم اينكه منطقه شمال شرقي‌ برزيل ، يكي‌ از بزرگترين منشاء خشونت در باشگاه ها است ، حضور مادران باعث شد كه اين بازي بدون هيچ حادثه و يا مجادله اي پايان يابد و بعد از آن نيز هيچ اتفاقي رخ نداد .

اروپام *5*491**1553