مديرعامل صنايع چوب و كاغذ مازندران خواستار حمايت جدي از زراعت چوب شد

ساري - ايرنا - مديرعامل شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران خواستار حمايت جدي دولت و دستگاه هاي ذيربط از زراعت چوب در كشور شد و اعلام كرد كه اين شركت فراتر از تعهداتش در كاشت نهال و احياي جنگل فعاليت مي كند.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، ' ابوالفضل روغني ' روز سه شنبه در مراسم كاشت نهال توسط خانواده هاي شاغل در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران كه به مناسبت دهه مبارك فجر انجام شد ،گفت :بر اساس مصوبات بايد به ازاي برداشت هرنهال 10 تا 12 نهال كاشته شود ، ولي اين شركت هم اكنون نه تنها فراتر از اين مصوبه عمل مي كند بلكه جهت گيريش را بر كاهش هر چه بيشتر برداشت چوب از جنگل قرار داده است.

وي با اشاره به قرار گرفتن شركت چوب وكاغذ مازندران در آستانه قطع وابستگي به چوب جنگلي،افزود: اين شركت اكنون تنها كمتر از نيم مترمكعب از هر هكتار جنگل زير پوشش چوب برداشت مي كند ، در حالي كه به صورت قانوني حق برداشت تا سه متر مكعب چوب را دارد.

روغني با اشاره به اين كه 160 هزار هكتار از گستره جنگلي زير پوشش صنايع چوب و كاغذ مازندران قرار دارد ، اظهار داشت : با اين كه برداشت شركت از چوب هاي جنگلي كاهش يافته ولي ما همچنان به تعهداتمان براي اجراي طرح هاي جنگلداري و حفظ و مراقبت از منطقه جنگلي زير پوشش عمل مي كنيم و بر اين اعتقاديم كه جنگل ميراث تمامي نسل هاست و بايد براي حفظ آن همگان هزينه كنند.

وي گفت : به صفر رساندن برداشت چوب از جنگل مصوبه دولت است ولي براي تحقق اين مصوبه خود دولت و دستگاه هاي ذيربط هم بايد به كمك صنايع بشتابند براي اين كه صنايع چوب و كاغذ به مواد اوليه نياز دارد و تامين اين مواد هم سه راه بيشتر ندارد , برداشت از جنگل ، واردات از خارج و يا كاشت درختان زودبازده.

روغني با اعلام اين كه صنايع چوب و كاغذ مازندران سالانه 20 ميليارد تومان براي حفظ محيط زيست از جمله كاشت نهال و احياي جنگل هزينه مي كند ، افزود : انتظار ما اين است كه شوراي عالي زراعت چوب كشور كاشت صنوبر را با هدف گسترش و ترويج زراعت چوب مورد حمايت جدي قرار دهد.

به گفته وي واردات چوب به عنوان يك راه حل علاوه بر گراني و تبعات زيست محيطي منجر به وابستگي كشور مي شود و قطع درختان جنگلي هم نه تنها به محيط زيست آسيب مي رساند ، بلكه تبعات زيانبار ديگري مانند بروز سيل ، خشكسالي و غيره را هم در پي دارد.

مديرعامل صنايع چوب و كاغذ مازندران از وجود گونه جديد صنوبر و اكاليپتوس با دوره بهره برداري چهار ساله خبر داد و از مسوولان ذيربط خواست تا اين گونه را هر چه زودتر با بررسي تمامي جوانب و تبعات آن وارد كشور كنند تا زراعت چوب سرعت بيشتري پيدا كند.

وي به وجود زمين هاي بكر در كشور براي زراعت چوب اشاره كرد و گفت: از آنجا كه صنوبر به سرما مقاوم و رابطه مناسبي با سرما دارد، زمين هاي استان هاي شمالي و ديگر استان هاي كشور بويژه آذربايجان هاي شرقي، غربي و اردبيل براي زراعت چوب مستعد هستند.

روغني ايجاد اشتغال و كمك به اقتصاد ملي را از مزيت هاي ترويج زراعت چوب عنوان كرد و بيان داشت: استاندار مازندران كه در زمينه كشاورزي و جنگل تخصص دارد، برنامه هايي را براي توسعه زراعت چوب در دست تهيه دارد تا از زمين هاي فاقد كشت براي اين كار استفاده شود.

مديرعامل صنايع چوب و كاغذ مازندران اهداف اجراي طرح زراعت چوب را توليد چوب براي برآورده سازي نياز صنايع، حمايت از جنگل، حفاظت از منابع آب و خاك و جلوگيري از آلودگي هوا، ايجاد اشتغال مولد و سازنده، صرفه جويي ارزي با كاهش واردات چوب، افزايش سرانه فضاي سبز كشور و اثرات مثبت آن و حمايت از زيستگاه ها برشمرد.

وي سابقه زراعت چوب در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران را مربوط به سال 1376 دانست و گفت كه اين بخش با احداث و ايجاد يك واحد تخصصي تحت عنوان زراعت چوب توانسته تاكنون ميليون ها اصله نهال را براي اراضي استان هاي مازندران و گلستان فراهم سازد.

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران سالانه بيش از 185هزار تن انواع كاغذ تحرير و روزنامه توليد مي كند.

بيش از دو هزار نفر در اين شركت به صورت مستقيم مشغول به كار هستند.ك/2

2585/1899