تعيين سطح دوپامين به كمك حسگر زيستي

تهران - ايرنا -محققان دانشگاه پيام نور واحد تهران شرق در طرحي تحقيقاتي، حسگري زيستي جهت تعيين سطح دوپامين طراحي كردند.

به گزارش ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو،اين حسگر از حد تشخيص بالايي برخوردار بوده و به دليل دقت و سرعت بالا سبب كاهش هزينه‌هاي تشخيص باليني خواهد شد.

'دوپامين' يك مولكول انتقال دهنده عصبي به مغز است كه انتقال ناكافي آن سبب ايجاد بيماري‌هايي همانند پاركينسون مي‌شود.

برخي بيماري‌ها مانند پاركينسون به دليل كاهش سطح دوپامين وبرخي ديگرمانند اسكيزوفرني به سبب فعاليت بيش از حد دوپامين اتفاق مي‌افتند.

فعاليت الكتروشيميايي دوپامين نيز نقش حياتي در اعمال فيزيولوژيكي بدن داشته و تعيين آن عاملي ضروري در تشخيص برخي اختلالات است. توسعه‌ روش‌هاي الكتروشيميايي براي تشخيص و تعيين سطح دوپامين اهميت زيادي دارد.

به گفته مرضيه اژدري، هدف اين پژوهش طراحي و ساخت سيستمي جهت تشخيص سريع و كم هزينه‌تر دوپامين نسبت به روش‌هاي متداول بوده است.

وي افزود :براي اين منظور حسگري زيستي با استفاده از نانولوله‌هاي كربني تك لايه و پروتئين هموگلوبين ساخته شده كه قادر به تشخيص سطح دوپامين در مقادير ميلي مولار است.

محدوده تشخيص دوپامين در اين تحقيق 2 تا 11 ميلي مولار برآورد شده است.

اژدري اضافه كرد: طراحي اين حسگر منجر به كاهش هزينه‌ ساخت، افزايش پايداري، افزايش سرعت و دقت تشخيص دوپامين نسبت به ‌روش‌هاي مرسوم شده است.

وي با اشاره به نحوه ساخت حسگر افزود: در ابتدا نانولوله‌هاي كربن تك لايه به روش رسوب دهي شيميايي از بخار (CVD) سنتز شده است، همچنين اثر pH محيط بر عملكرد حسگر مورد ارزيابي قرار گرفت.

اژدري گفت: اين حسگر در مقايسه با نمونه‌هاي معرفي شده در تحقيقات قبلي داراي سرعت عمل بالاتر و اثرگذاري كمتر عوامل اختلال گر است. آزمايش‌ها در شرايط آزمايشگاهي انجام شده است.

جهت تأييد اين سنتز از ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) و دستگاه پراش اشعه X استفاده شده است. همچنين از روش ولتامتري چرخه‌اي جهت تعيين عملكرد حسگر بهره گرفته شده است.

نتايج اين كار تحقيقاتي در جمله International Journal of Electrochemical Science به چاپ رسيده است .

علمي (1)**1354**1599