ورود سازمان هاي مردم نهاد به موضوع مواد مخدر بسيار مهم است

تهران- ايرنا- نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ايران گفت: از آنجا كه مواد مخدر تمام افراد جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد ، ورود سازمان هاي مردم نهاد به مساله كاهش تقاضاي مواد مخدر بسيار مهم و تاثيرگذار است.

به گزارش خبرنگاراجتماعي ايرنا، «ليك بونوات » روز يكشنبه درنشست مشورتي وآموزشي منطقه اي مديريت مصرف مواد شبه آمفتامين افزود : از زمان فعاليت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل فعاليت هاي موثري در راستاي كاهش تقاضاي مواد مخدر انجام شده است اما حضور سازمان هاي مردم نهاد در اين زمينه بهتر مي تواند تاثير گذار باشد.

وي از جمهوري اسلامي ايران براي سازمان دهي سازمان هاي مردم نهاد درموضوع اعتياد ومواد مخدر تقدير كرد و گفت: همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران ودفتر مقابله با مواد مخدر وجرم سازمان ملل مي تواند دراين زمينه تاثيرات بيشتري داشته باشد.

وي با بيان اينكه از مواد مشابه آمفتامين رقم مشخصي نداريم در عين حال افزود: افزايش مصرف اين مواد بسيار زياد و جدي است و در واقع دومين مواد مصرفي مخدر در دنيا به شمار مي رود.

وي ادامه داد : نشست امروز با هدف ارايه آموزش به كشورهاي منطقه در زمينه مبارزه با مواد شبه آمفتامين برگزار شده است و اميدواريم اثرات خوبي را دراين كارگاه شاهد باشيم.

اجتمام (3)**7268**ن.پ**1776