اپراتور دوم تلفن همراه فروش سهام خود در بورس را تكذيب كرد

تهران - ايرنا - روابط عمومي اپراتور دوم تلفن همراه، انتشار خبري مبني بر فروش سهام ايرانسل را تكذيب و اعلام كرد: اين خبر غيرواقعي است و صحت ندارد.

به گزارش ايرنا در اطلاعيه منتشره از سوي روابط عمومي ايرانسل آمده كه اين شركت تاكنون هيچ سهامي را نه در بورس و نه در خارج از بورس واگذار نكرده است.

در ادامه اين اطلاعيه آمده كه اصولا موضوع واگذاري سهام در خارج از بورس موضوعيتي ندارد و چنين بحثي نيز تاكنون مطرح نشده است.

گفتني است، موضوع واگذاري 21 درصد سهام ايرانسل در بورس از زمان دريافت پروانه اين اپراتور مورد بحث بوده؛ زيرا مديران ايرانسل مدعي بودند شرايط واگذاري اين ميزان سهام ايرانسل در بورس مربوط به مناقصه زمان تركسل است و با عدم موفقيت تركسل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، اين شرط نيز خود به خود ملغي شده است و شرط واگذاري سهام ايرانسل در بورس كه در الحاقيه پروانه اين اپراتور ذكر شده، صحيح نيست.

در زمستان سال 1392 وقتي پرونده طرح شكايت در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به علت عدم اجراي قانون مجلس پيرامون واگذار نشدن 21 درصد سهام ايرانسل در بورس مطرح شد، رئيس سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد: اين موضوع با تغيير صاحب پروانه عملاً از درجه اعتبار ساقط شده است.

لازم به ذكر است پيش از اين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فرصت شش‌ماهه‌اي را به ايرانسل براي اجرا و زمان بندي عرضه سهام اين شركت در بورس داده است.

اقتصام(2)1053**1558