اردوي تيم ملي دو و ميداني بزرگسالان در شيراز آغاز شد

شيراز- ايرنا- رييس هيأت دو و ميداني فارس گفت: اردوي تيم ملي دوهاي نيمه اسقامت و استقامت بزرگسالان از جمعه در شيراز آغاز شد.

سيروس زراع مهذبيه روز جمعه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين اردو با حضور12 دونده كه پنج تن از آنان فارسي هستندبرگزار مي شود و تا 19 بهمن ماه ادامه دارد.

وي گفت:در اين اردو دونده ها، تمرينات تخصصي خود را زير نظر علي مانيزان و عباس فتحي مربيان تيم ملي انجام خواهند داد.

رييس هيأت دو و ميداني فارس بيان داشت: مصطفي ابراهيمي،مسلم نيادوست ،علي فهيمي، حسين كيهاني، احمد فرود، محمد مصطفوي، محمد ابوترابي، جليل ناصري ،خليل ناصري ،محمد جواد صيادي، سيد مهدي شريفي و حسن عابدي دوندگان حاضر در اين اردو هستند.

سرپرست اردوي تيم ملي اضافه كرد: وضعيت مناسب آب و هوايي و عملكرد مناسب دوندگان فارس در رقابت هاي استقامت كشور موجب شد تا فدراسيون اين اردو را در شيراز برگزار كند.

تيم ملي دو و ميداني خود را براي انجام مسابقات آسيايي آماده مي كند.ك/ 3

7368 /675