شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانك ها

تهران - ایرنا - یكهزار و یكصد و نود و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هفتم بهمن ماه امسال به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانكها و اجرای بهینه ابزارهای نوین مالی اسلامی در كشور برگزار شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی برای افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صكوك اجاره ، قابل تبدیل به سهام خواهند نمود.

همچنین شورا با استفاده از نهاد واسط (ناشر) كه با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید در بازار پول تاسیس می شود، موافقت كرد.

شایان ذكر است شورای پول و اعتبار دستورالعمل نحوه رسیدگی به شكایات مشتریان موسسات اعتباری را در 11 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرار داد.

ضمنا شورا مقرر نمود برای اجرای كامل این دستورالعمل، بانك مركزی ساختار و نیروی انسانی مناسب برای انجام این وظیفه را فراهم نماید.

اقتصام(1)9141**1558