اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی

تهران - ایرنا- بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ ده هزار و یكصد و پنجاه میلیارد ریال از محل «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارایی‏ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شركت های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافت.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در متن مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ ده هزار و یكصد و پنجاه میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (9) ردیف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 كل كشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارایی‏ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شركت-های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع ردیف های (15) و (24) جدول شماره (18) قانون بودجه سال 1393 كل كشور در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1/11/1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ كرد.

سیام**7261 /1449