برگزاري نمايشگاه فروش بهاره عرضه مستقيم كالا در ساري

ساري - ايرنا - رئيس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساري از برگزاري نمايشگاه فروش بهاره عرضه مستقيم كالا در تاريخ 12 اسفند سال جاري خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران ' اسماعيل هادي نژاد ' خاطرنشان كرد: در جلسه كميته نمايشگاهي كه در محل اين اداره برگزار شد مصوب شد اتاق اصناف مركز استان به عنوان مجري اين نمايشگاه انتخاب شود و همانند سالهاي گذشته در محل سالن وفائيان واقع در جاده ساري به نكاء جنب ايران خودروي مركزي نمايشگاه برگزار شود.

وي تصريح كرد: اين نمايشگاه به مدت ده روز كاري پرپا خواهد شد و اولويت با واحدهاي توليدي، تعاوني ها، شركت هاي پخش استان و سپس واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب خواهد بود.

رئيس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساري و مياندرود از قيمت گزاري كالا و بررسي وضعيت بهداشتي غرفه هاي نمايشگاه خبرداد و افزود: يك غرفه به بازرسان اين اداره جهت رسيدگي به شكايات و تخلفات احتمالي اختصاص خواد يافت.ك/1

608