۶ بهمن ۱۳۹۳،‏ ۹:۵۲
کد خبر: 81479249
۰ نفر
جنگ قدرت عربستان با بازگشت سديري ها

تهران- ايرنا- روزنامه «جوان» در يادداشت روز خود با عنوان «جنگ قدرت عربستان با بازگشت سديري ها» نوشته است: خبر فوت ملك عبدالله در ساعات اوليه روز جمعه 23 ژانويه اعلام شد و همان موقع هم سلمان بن عبدالعزيز، جانشين ملك عبدالله، پيام تلويزيوني داد تا هم اين خبر را اعلام كند و هم آنكه بر ادامه سياست هاي پادشاه متوفي تأكيد كرده باشد. حالا روزنامه لندني الراي اليوم فاش كرده كه ملك عبدالله سه روز قبل فوت كرده بود و خبر آن با تأخير گفته شد تا آنكه سلمان عبدالعزيز و ديگر شاهزادگان آل سعود در مورد تغييرات مورد نظر وقت لازم داشته باشند. اين خبر با اتفاقات سريعي هم خواني دارد كه در همان ساعات نخست روز جمعه پيش آمد و برخلاف پيام پادشاه جديد، اين اتفاقات نه تنها در ادامه سياست هاي پادشاه متوفي نبود، بلكه درست برعكس و در جهت مخالف انجام شد.

«سيد نعمت الله عبدالرحيم زاده» نويسنده اين يادداشت مي افزايد: متعب بن عبدالله، فرزند پادشاه متوفي، از رياست گارد ملي كنار گذاشته شد و هيچ سمت جديدي حتي در سطح مشاوره ويژه سلطنتي هم به او داده نشد و خالد التويجري، مشاور شاه متوفي، از تمامي مقام هاي خود كنار گذاشته شد و گفته مي شود او به نحو عجيبي ناپديد و خبرهايي هم از فرار او به خارج از كشور منتشر شده است. در مقابل، شاه جديد قبل از مراسم تدفين ملك عبدالله رقيب پسر او را چنان ارتقاي مقام داده كه به يك قدمي سلطنت رسانده است.

محمد بن نايف پسر نايف بن عبدالعزيز است كه پدر او پيش از سلمان وليعهد بود اما وفاتش سلمان را به اين مقام رسانده و حالا، پادشاه جديد برادرزاده خود را جانشين وليعهد كرده است.

اين تغييرات حكايت از جنگ شديد قدرت در عربستان دارد كه مراسم تدفين ملك عبدالله هم وقفه اي در آن ايجاد نكرده و حتي مي توان گفت با اعلام خبر فوت او، اين جنگ در عمل با شدت تمام شروع شد. يك طرف اين جنگ سديري ها هستند و طرف مقابل جناح پادشاه متوفي. سديري ها يا سديري هفت گانه متشكل از هفت پسر ملك عبدالعزيز، بنيان گذار عربستان، و از جمله بانفوذترين شاهزادگان عربستان هستند و در مقابل اين جناح، شِمِّري ها يا ديگر شاهزادگان قرار دارند كه نماينده آنها ملك عبدالله بود.

ملك عبدالله سعي داشت در سال هاي گذشته ائتلافي از شاهزادگان غيرسديري و تكنوكرات ها ايجاد كند تا موقعيت فرزندان خود را تقويت كند. به همين جهت بود كه او مقام جانشين وليعهد را ابداع كرد تا مقرن، آخرين پسر ملك عبدالعزيز، را وليعهد سلمان كند. اين تمهيدي بود از سوي او تا اگر چه به وليعهدي يك سديري تن داده اما آينده سلطنت در دست اين طايفه نماند و قدرت بعد از سلمان به دست مقرن غير سديري بيفتد. از سوي ديگر، ملك عبدالله در اواخر ماه مي گذشته تغييرات وسيعي انجام داد تا پسران خود را به مقام هاي كليدي بگمارد و حتي برخي رايزني ها حكايت از آن دارد كه مقام جانشين وليعهد براي مقرن براي حفظ موقعيت پسران او به خصوص متعب بود تا آن كه مقرن راه را براي رسيدن متعب به پادشاهي هموار كند.

حالا همه چيز تغيير كرده و سلمان با كنار گذاشتن پسران پادشاه سابق، محمد بن نايف را كانديداي آينده مقام سلطنت كرده و علاوه بر اين پسر خود، محمد بن سلمان، را به مقام حساس وزارت دفاع و رياست دربار گماشته است. اين تغيير به معناي بازگشت سديري ها به قدرت و حذف رقبايي است كه در دوره ملك عبدالله قدرت گرفته بودند و اگر خبرها در مورد احمد بن عبدالعزيز درست باشد، بايد گفت كه اين تغيير شكل كامل از يك كودتا را به خود خواهد گرفت.

احمد بن عبدالعزيز از جمله آن هفت سديري است كه شش ماه قبل مورد غضب ملك عبدالله قرار گرفت و از مقام وزارت كشور كنار گذاشته شد اما با مرگ ملك عبدالله به عربستان بازگشته و احتمال دارد در يك مرحله ديگر از اين تغييرات يا به تعبيري كودتا، مقرن از مقام وليعهدي كنار گذاشته شود تا اين احمد جانشين برادر تني و شاه فعلي بشود. در هر صورت، تغييرات آن قدر سريع اتفاق افتاده كه امكان واكنش براي طيف غير سديري بسيار كم باشد اما بايد ديد بعد از اين چه اتفاقي مي افتد و به خصوص مقرن سكوت مي كند يا آن كه در برابر اين تغييرات مقاومت خواهد كرد.

منبع: جوان

اول**1368**