اهواز- ايرنا- مشاور استاندار خوزستان در امور توسعه رابطه با عراق گفت: خوزستان با توجه به همجواري با دو استان عراقي ميسان و بصره ، ظرفيت بالايي در توسعه گردشگري سلامت(توريسم درماني) دارد كه بايد از اين ظرفيت براي رونق اقتصادي و ارتقا روابط دو كشور ايران و عراق بهره برد.

به گزارش ايرنا 'عليرضا شيخ رباط' روز چهارشنبه در دومين همايش گردشگري سلامت كه در سرسراي اجتماعات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز برگزار شد با اشاره به گسترش روابط دو كشور ايران و عراق در يك دهه اخير در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي اظهار داشت: خوزستان در بخش توريسم درماني پيشتاز ساير استان هاي كشور است و تاكنون با پذيرش بيماران عراقي در بيمارستان ها سهم مهمي در توريسم درماني داشته است.

وي استمرار و پايداري بخش گردشگري سلامت را در گرو برنامه ريزي ، هماهنگي و تعرفه هاي درماني منطقي دانست و افزود:كيفيت ارايه خدمات درماني با كيفيت به بيماران عراقي كه به خوزستان سفرمي كنند بايد مد نظر مراكز درماني باشد ضمن آنكه تعرفه ها نيز بايد از متناسب با وضعيت اقتصادي مردم عراق باشد.

شيخ رباط گف: بيش از 30درصد گردشگران عراقي براي انجام امور پزشكي و درماني به ايران سفرمي كنند كه سهم مراكز درماني استان از اين ظرفيت بايد افزايش يابد.

وي ضرورت انسجام بخشي و هماهنگي بين بيمارستان ها و شركت هاي خدماتي مسافري و شركت هاي پذيرش درماني را مورد تاكيد قرار داد و افزود: موضوع تبليغات و نوع خدمات پزشكي كه بيمارستان هاي استان كه مي توانند به اتباع عراقي ارايه كنند مي تواند بازار خوبي را در بخش توريسم درماني براي ما به ارمغان آورد.

در اين همايش كه رييسان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي اهواز حضور داشتند معاون درماني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اشاره به ظرفيت ها و تخصص هاي مورد نياز اتباع عراقي كه به خوزستان سفري مي كنند گفت: تعرفه هاي پزشكي بايد رقابتي و در حد و حدود تعرفه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد.

دكتر'ايرج نظري' افزود: بايد تعرفه ها را به گونه اي تنظيم و مصوب كنيم كه قابل نظارت باشد تا اجحافي صورت نگيرد.

وي به فعاليت هاي برخي استان هاي كشور براي جذب گردشگران عراقي براي ارايه خدمات پزشكي و درماني از طريق ترانسفر درماني اشاره كرد و گفت: استان خوزستان توان ارايه خدمات درماني مناسب به اتباع عراقي را دارد ولي هنوز هماهنگي هاي كاملي در بخش گردشگري سلامت شكل نگرفته ضمن آنكه به نظر مي رسد كارهاي صورت گرفته در اين بخش به صورت جزيره اي صورت گرفته است.

'رضا خليلي ' معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خوزستان در اين نشست با اشاره به ظرفيت هاي مناسب خوزستان در بخش گردشگري سلامت گفت: هدايت ، ساماندهي ونظارت سه ركن مهم براي استمرار و توسعه بخش توريسم درماني در استان است.

وي گفت: تعرفه هاي درماني بايد شناور و منطبق با توان گردشگر تنظيم شود ضمن آنكه مساله هزينه هتلينگ در گردشگري سلامت نيز بايد متناسب باشد.

شيخ رباط در جمع بندي اين همايش ضروت فعال شدن شركت هاي خدمات درماني در بصره را يادآور شد و گفت: بايد نيازهاي درماني بيمار عراقي در بصره مشخص شود تا بيمار عراقي در بدو ورود به بيمارستان به راحتي پذيرش شود.

در اين همايش شماري از رييسان بيمارستان هاي خصوصي مشكلات و چالش هاي فراروي بخش گردشگري سلامت در خوزستان را مطرح كردند كه موضوع تعرفه هاي درماني و پزشكي مهمترين بخش مسايل مطرح شده بود.

در اين همايش اعلام شد 19بيمارستان دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز آماده پذيرش اتباع عراقي هستند.

646/551