12 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان تهران به سيستم نوين آبياري مجهز مي شود

تهران – ايرنا – رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران گفت: بر اساس پيش بيني صورت گرفته ، تا پايان سال مالي امسال، 12 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان تهران به سيستم هاي نوين و پيشرفته آبياري مجهز مي شوند.

سيدمحمد موسوي روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: يكي از مهمترين برنامه هاي دولت براي گذر از بحران كمبود آب در بخش كشاورزي و مقابله با خشكسالي، تجهيز اراضي كشاورزي به سيستم هاي نوين آبياري است كه تعهد استان تهران، تجهيز 10 هزار هكتار از اراضي كشاورزي به اين سيستم مي باشد.

وي افزود: با گذشت 180 روز از سال مالي 93، تاكنون مطالعه، نقشه برداري، طراحي و تهيه طرح اجراي سيستم هاي آبياري نوين در15 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان تهران انجام شده و قرارداد اجراي 13 هزار و 370 هكتار از اين طرح با پيمانكار منعقد شده است.

موسوي بيان داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون اجراي 7 هزار و 200 هكتار از طرح آبياري تحت فشار يا به اتمام رسيده و يا در دست اجرا و اتمام مي باشد.

وي گفت: بر اساس پيش بيني ها و پيشرفت هايي كه در اجراي اين طرح صورت گرفته اميد مي رود تا پايان سال مالي 93، 12 هزار هكتار از اراضي زراعي استان تهران به سيستم هاي نوين آبياري مجهز شوند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران بيان داشت: هيچ مشكلي در تأمين اعتبار اجراي اين طرح وجود ندارد و از كشاورزان تقاضا داريم از فرصتي كه دولت در اختيار آنان قرار داده به بهترين نحو استفاده كنند.

وي گفت: از 10هزار هكتار تعهد استان تهران در تجهيز اراضي به تجهيزات آبياري نوين ، 2 هزار هكتار مربوط به شهرستان ورامين است كه هم اكنون اجراي آن در 7 هزار هكتار در دست مطالعه و طراحي و 4 هزار هكتار به اتمام رسيده و يا در شرف اتمام است.

موسوي در خصوص ساماندهي چاه هاي آب غير مجاز نيز گفت: با احداث سدهاي كرج، لتيان، لار و ماملو بخش مهمي از حق آبه كشاورزان استان تهران قطع شده است و برگرداندن اين حق آبه اولويتي است كه بايد به آن توجه داشت.

وي گفت: براي تأمين حق آبه از دست رفته كشاورزان بايد از حمايت هاي دولت و ظرفيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در احداث تصفيه خانه هاي شهرها استفاده كرد و پساب فاضلاب تصفيه شده را جايگزين حق آبه تضييع شده كشاورزان كرد تا كشاورزان استان از بابت خشكسالي هاي اخير خسارت كمتري را متحمل شوند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران تأكيد كرد: وقتي حق آبه كشاورزان از اين طريق بازگردانده شود اقتضا مي كند كه براي پايداري منابع آب در دشت ها، چاه هاي غيرمجاز بر اساس كميسيوني كه قانون تعريف كرده ساماندهي شوند و اگر امكان صدور مجوز براي آنها وجود ندارد، پلمب و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آيد.

تهرام/7254/1348

سرخط اخبار اقتصاد