تهديد اشتغال 3هزار نفر در گيتي‌پسند نگران‌كننده است

روزنامه نصف جهان در شماره روز يكشنبه 28 دي به نقل از مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان نوشت: تهديد اشتغال 3هزار نفر در گيتي‌پسند نگران‌كننده است.

**نصف جهان

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان گفت: اشتغال نزديك به سه هزار نفر در گيتي‌پسند امروز به خطر افتاده و تهديد اشتغال اين افراد در اين گروه صنعتي، نگران‌كننده است.

در اين روزنامه بنا به گـزارش روابـط عـمـومـي گـروه صــنـايــــع گـيـتــي‌پـسنـدنوشت: غـلامعلـي قـادري در جلسـه ديـدار بـا نـمـايــنــدگـان كــارگران و كـاركـنان گـيـتـي‌پـسند اظهار داشت: دغدغه اين اداره كل كمتر از شما نمايندگان كارگران گيتي‌پسند نيست، براي ما اشتغالزايي براي يك نفر نيز مسئله‌اي مهم است و اشـتـغــال نــزديـك بـه سـه هـزار نـفـر در گـيـتـي‌پـسـنـد موضوعي حياتي است كه امروز اين اشتغالزايي به خطر افتاده است.

قــادري خــواسـتـار جـمـع‌آوري مـسـتـنــدات و ارائـه گزارشي جامع و كامل از وضعيت اين گروه صنعتي بـه مسئـولان كشـور شـد تـا زمينـه بـراي حل مشكل گيتي‌پسند در بالاترين سطح استاني و حتي كشوري فراهم شود.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان ادامــه داد: امـيــدوار هـسـتـيــم مــديــران ارشــد اسـتـان اصـفـهـان بـراي حـل مـسـئـلـه گـيتي‌پسند، به‌صورت جدي‌تر وارد عمل شوند.

پ/8114 / 556

سرخط اخبار استان‌ها