كابل- ایرنا- وزارت كشور افغانستان روز یكشنبه اعلام كرد كه 5 مهاجم انتحاری را با خودرو زرهی، لباس هایی نظامی و تجهیزات جنگی در كابل بازداشت كردند.

مقام های وزارت كشور افغانستان به رسانه های محلی این كشور گفتند: ماموران امنیتی این افراد را كه قصد داشتن با استفاده از خودرو زرهی و لباس نظامی به وزارت كشور حمله كنند، شناسایی و بازداشت كردند.

براساس این گزارش، این افراد از منطقه هشتم شهر كابل شناسایی و دستگیر شدند.

افراد بازداشت شده در بازجویی های اولیه اعتراف كرده اند كه می خواستند با استفاده از خودرو زرهی، لباس نظامی و كارت های جعلی داخل وزارت كشور شده نشست مسوولان این وزارتخانه را هدف حمله انتحاری و تهاجمی قرار دهند.

آساق*5*291**1010

سرخط اخبار جهان