آزمايشگاه مركزي دانشگاه تبريز به بهره برداري رسيد

تبريز - ايرنا - آزمايشگاه مركزي دانشگاه تبريز با 100 ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي اين دانشگاه، اين آزمايشگاه با زير مجموعه هاي نانو فناوري، سلول هاي بنيادي و زيست فناوري، شيمي مدرن، فيزيك مدرن، مواد پيشرفته، لرزه نگاري و علوم شناختي (عصب شناختي) به بهره برداري رسيد.

اين آزمايشگاه عضو شبكه شاعاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، شبكه نانو و شبكه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است.

رييس اين آزمايشگاه نيز در اين آيين گفت: از جمله تجهيزات موجود در آزمايشگاه نانو فناوري مي توان به دستگاه ميكروسكوپ الكتروني SEM-TESCAN MIRA3-FEG- اشاره كرد كه يكي از ابزارهاي قدرتمند مورد استفاده در رشته هاي مختلف از جمله فناوري نانو است كه با كمك بمباران الكتروني تصاوير اجسامي به كوچكي 10 نانومتر را براي مطالعه تهيه مي كند.

اكبر تقي زاده وجود دستگاه DLS و AFM را از ديگر تجهيزات آزمايشگاه نانو فناوري اين آزمايشگاه برشمرد و افزود: دستگاه DLS توانايي اندازه گيري سه مشخصه ذرات يا ملكول ها در محيط مايع را دارد و اين دستگاه، كاربردهاي زيادي در رشته‌هاي مختلف دارد از جمله صنعت رنگ، داروسازي، پتروشيمي و مواد‌ غذايي دارد.

وي اظهار كرد: همچنين توسط اين دستگاه مي توان پارامترهاي همچون اندازه ذره (Particle size)، پتانسيل زتا (Zeta potential) و وزن ملكولي (Molecular weight) را در دامنه وسيعي از غلظت ها اندازه گيري كرد.

تقي زاده دستگاه AFM را از ديگر تجهيزات مهم اين آزمايشگاه برشمرد و گفت: اين دستگاه ميكروسكوپي كه از نيروي يوني و رانش اتم ها در جهت ساخت تصوير مجازي از سطح جسم بهره مي جويد، 'چشم نانوتكنولوژي' نيز ناميده مي شود.

وي خاطرنشان كرد: امروزه استفاده هاي زيادي از AFM در ابعاد مولكولي و اتمي در رشته هاي علوم نانو و نانوتكنولوژي مي شود و AFM بطور گسترده براي بررسي توپوگرافي سطح انواع مختلفي از نمونه ها بكار مي رود.

وي از جمله خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه سلول هاي بنيادي و زيست فناوري آزمايشگاه مركزي را كشت رده هاي سلولي آماده (cell line)، استخراج و كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني، استخراج و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي (مغز استخوان)، كشت تخمك گونه هاي مختلف و بلوغ آزمايشگاهي تخمك، لقاح آزمايشگاهي گونه هاي مختلف و كشت جنين، آناليز كمي و كيفي اسپرم گونه هاي مختلف، استخراج RNA از انواع سلول و بافت، استخراج DNA از انواع سلول و بافت و استخراج microRNA از انواع سلول و بافت برشمرد.

رييس آزمايشگاه مركزي دانشگاه تبريز اضافه كرد: از ديگر تجهيزات اين آزمايشگاه، طيف سنج تحرك يوني، GC ، طيف سنجي فلوئورسانس ، فرمانتور، دستگاه لايه نشاني، پتانسيو استات، نانودراپ، شبيه ساز خورشيدي، دستگاه ليزر، منابع نوري مختلف و سنسورهاي مرتبط و منابغ تغذيه اي و سيستم هاي الكتريكي ، فريزر 70- درجه سانتيگراد ، دستگاه رسوب نشان شيميايي از بخارآب به كمك پلاسما ، ERP و دستگاه لرزه نگار است.

وي گفت: آزمايشگاه هاي ژنوميك و اصلاح نباتات مولكولي، نانو فناوري شيمي، شناسايي و آناليز مواد، سلول هاي خورشيدي پليمري، تغذيه و هضم پيشرفته، فيزيولوژي پيشرفته و مجموعه آزمايشگاه هاي دامپزشكي مستقر در دانشكده هاي مختلف دانشگاه تبريز زير مجموعه آزمايشگاه مركزي قرار دارند.

وي افزود: علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند، به سايت آزمايشگاه مركزي به آدرس اينترنتي http://central-lab.tabrizu.ac.ir مراجعه كنند.

6120/587

سرخط اخبار استان‌ها