اعلام جزييات هم انديشي مديران عامل شركت هاي تامين سرمايه با بورس تهران

تهران - ايرنا - جزئيات جلسه مشترك مديران عامل شركت ­هاي تامين سرمايه و مديران ارشد شركت بورس اوراق بهادار كه دوشنبه 22 دي ماه در تهران تشكيل شده بود، اعلام شد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي بورس اوراق بهادار تهران، در جلسه هم ­انديشي در خصوص مسائل و مشكلات مربوط به فعاليت شركت­ هاي تامين سرمايه و با تمركز بر گسترش بازار ابزارهاي مالي مديران عامل شركت­ هاي تامين سرمايه امين، نوين، ملت، آرمان، اميد، لوتوس پارسيان و سپهر حضور داشتند.

در ابتداي جلسه، حسن قاليباف­ اصل مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران، با اشاره به حجم گردش بازار بدهي در بورس استانبول، سهم بازار بدهي در مقايسه با ابزار سهام را در كشور ناچيز دانست و بر لزوم چاره ­انديشي در اين حوزه تاكيد كرد.

وي با اشاره به وضعيت تامين مالي بلندمدت صنعت از محل منابع بانكي و مشكلات موجود در اين زمينه، ادامه داد: يكي از راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت، فعاليت بيش از پيش شركت ­هاي تامين سرمايه و رفع مشكلات موردي در اين خصوص است.

مديرعامل بورس تهران افزود: بورس اوراق بهادار تهران به دنبال ايجاد بستر مناسب براي انتشار محصولات مالي استاندارد است و مقام ناظر هم با اين موضوع موافق است، اين كار از طريق تسهيل مقررات پذيرش و ايجاد مزيت­ هاي مناسب براي ناشر امكان پذير است.

قاليباف اصل به پتانسيل بالاي همكاري بورس و شركت­ هاي تامين سرمايه در حوزه تامين مالي اشاره و خاطرنشان كرد: بايد تسهيلاتي در حوزه پذيرش شركت­ هاي بزرگ و ابزارهاي مالي براي شركت­ هاي تامين سرمايه فراهم شود.

سخنگوي بورس تهران، فرهنگ سازي در حوزه ابزارهاي بازار سهام را ضروري دانست و گفت: عمده فعاليت هاي انجام شده در حوزه ابزارهاي بازار سهام بوده و اين يكي از نكاتي است كه بايد در بحث فرهنگ ­سازي سرمايه­ گذاري مدنظر قرار گيرد، به گونه­ اي كه با برنامه ريزي منسجم و نظام­ مند در امر فرهنگ سازي، بازار ابزارهاي مالي از سمت تامين مالي و سرمايه­ گذاري به صورت توامان تقويت شود.

در پايان طرفين بر لزوم تشريك مساعي در رفع مشكلات و نقش آفريني بيشتر در حوزه تامين مالي از طريق تشكيل تيم هاي تخصصي تاكيد كردند.

هزينه ­هاي تامين مالي از طريق ابزارهاي مالي بازار سرمايه و اقتصادي­ سازي آن، لزوم حمايت از حوزه­ هاي اصلي فعاليت و كسب و كار تامين سرمايه ­ها در بازار رقابتي توسط نهاد ناظر، گسترش شبكه فعاليت شركت ­هاي تامين سرمايه، موانع و مشكلات انتشار اوراق بدهي و ساير ابزارهاي مالي و فرهنگ سازي در خصوص سرمايه ­گذاري در ابزارهاي مالي غير از سهام توسط سرمايه گذاران از موضوعات متعددي است كه از سوي مديران عامل شركت­ هاي تامين سرمايه مطرح شد.

اقتصام(1)9141**1558