دندانپزشكان حق نپذيرفتن مبتلايان به ايدز و هپاتيت را ندارند

تهران-ايرنا- رييس همايش كنترل عفونت در دندانپزشكي با محوريت خودمراقبتي گفت: دندانپزشكان از نظر قانوني و اخلاقي حق نپذيرفتن مبتلايان به ايدز يا هپاتيت و ارايه نكردن خدمات به اين بيماران را ندارند.

دكتر مسعود يغمايي روز چهارشنبه در حاشيه همايش كنترل عفونت در دندانپزشكي در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا اظهار كرد: در صورتي كه بيمار مبتلا به ايدز يا هپاتيت بيماري خود را با دندانپزشك در ميان بگذارد، دندانپزشك حق ندارد از ارايه خدمات به آن بيمار ممانعت كند. وي با بيان اينكه تنها در يك مورد دندانپزشك مي تواند ارايه خدمات دندانپزشكي به بيمار را به تعويق بياندازد، افزود: سيستم ايمني مبتلايان به ايدز يا هپاتيت بسيار ضعيف است به همين دليل دندانپزشكان پيش از ارايه خدمت به اين بيماران ابتدا بايد بررسي ها و مشاوره هاي لازم را انجام دهند سپس به ارايه خدمت بپردازند. بنابراين آنها براي انجام اينگونه بررسي ها مي توانند درمان را به تعويق بياندازند اما حق نپذيرفتن بيمار را ندارند.

استاد بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

توضيح داد: ممكن است سيستم ايمني فرد مبتلا به ايدز آنقدر ضعيف باشد كه لازم باشد ابتدا آماده سازي اوليه براي انجام خدمات دندانپزشكي به ويژه جراحي ها صورت گيرد.

وي با تاكيد بر لزوم آگاه سازي دندانپزشك از بيماري توسط بيماران، افزود: اگر بيمار، بيماري خود را با دندانپزشك درميان نگذارد ممكن است با عوارض جدي روبه رو شود.

يغمايي ادامه داد: علاوه بر مبتلايان به ايدز و هپاتيت، بيماران مبتلا به بيماري هاي متابوليك مانند بيماري هاي قلبي عروقي نيز بايد بيماري خود را به دندانپزشك اطلاع دهند تا مراقبت هاي لازم صورت گيرد.** مراجعان به دندانپزشكي نبايد از بيان بيماري خود هراسي داشته باشند

رييس همايش كنترل عفونت در دندانپزشكي با محوريت خودمراقبتي گفت: مراجعان به دندانپزشكي كه به بيماري هاي خاصي مانند ايدز و هپاتيت مبتلا هستند، بايد بيماري خود را با پزشك در ميان بگذارند و از بيان آن هراسي نداشته باشند.

يغمايي اظهار كرد: دو نوع ترس در بين مراجعان به دندانپزشكي وجود دارد؛ برخي بيماران ممكن است از اينكه دندانپزشكان با اطلاع از بيماري، آنها را پذيرش نكنند، ترس داشته باشند و به همين دليل بيماري خود را پنهان مي كنند.

وي افزود: همچنين برخي بيماران نيازمند به خدمات دندانپزشكي از ترس انتقال بيماري، به دندانپزشكي مراجعه نمي كنند كه اين ترس ناشي از آگاهي هاي ناقص آنها است كه از افراد غيرمتخصص مي شنوند اما بايد آن را كنار بگذارند.** نياز به مراقبت خاص براي بيماري هاي ايدز و هپاتيت در دندانپزشكي نيست

استاد دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي گفت: براي مراقبت از انتشار بيماري هاي ايدز و هپاتيت در كلينيك هاي دندانپزشكي نيازي به مراقبت هاي خاص نيست و همان مراقبت هايي كه براي مراجعان سالم صورت مي گيرد، كافي است.

يغمايي افزود: دو سوم افرادي كه به هپاتيت مبتلا هستند و همچنين بخشي از مبتلايان به ايدز از بيماري خود اطلاعي ندارند، بنابراين دندانپزشكان براي مراقبت از خود و مراجعان سالم بايد اصول اوليه بهداشتي و حفاظت شخصي را به درستي اجرا كنند.

وي در مورد حفاظت شخصي توضيح داد: حفاظت شخصي شامل واكسيناسيون و استفاده از وسايلي مانند دستكش، عينك، ماسك و لباس مخصوص است كه دندانپزشكان بايد رعايت كنند.

همايش كنترل عفونت در دندانپزشكي با محوريت خودمراقبتي كه امروز با حضور جمعي از دندانپزشكان، بهداشتكاران، پرستاران دندانپزشكي، دستياران دندانپزشكي و تكنسين هاي لابراتوار و راديولوژي با تاكيد بر سه محور سلامتي، ايمني و آگاهي در هتل المپيك تهران آغاز شد تا 26دي ماه ادامه دارد.

علمي(4)1834**1599