رفع مشكل فاضلاب مسكن مهر جيرفت 120 ميليارد ريال نياز دارد

جيرفت - ايرنا - رييس اداره آب و فاضلاب شهري جيرفت گفت: 120 ميليارد ريال اعتبار براي رفع مشكل فاضلاب سايت مسكن مهر شهرك شهيد بهشتي جيرفت نياز است.

احمد سنجري روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: متاسفانه در گذشته جانمايي سايت هاي مسكن مهر در شهرستان اصولي نبوده زيرا برخي از اين سايت ها در حاشيه زون آبي شهر واقع شده است.

وي بيان كرد: به منظور صيانت از سفره هاي آب زير زميني كه تنها منبع تامين كننده آب شهر جيرفت هستند و رفع مشكل فاضلاب مسكن مهر واقع در شهرك شهيد بهشتي انشعاب به اين واحدها واگذار نخواهد شد.

وي گفت: تعداد واحدهايي كه در حاشيه زون آبي شهر جيرفت قرار دارند بيش از يكهزار و 70 واحد هستند.

رييس اداره آب و فاضلاب شهري جيرفت ادامه داد: با توجه به اينكه براي احداث تصفيه خانه اعتبار زيادي نياز است درخواست داريم براي رفع اين مشكل اعتبار لازم از محل اعتبارات ملي تامين شود.

وي گفت: آماده هستيم از ظرفيت بخش خصوصي براي احداث اين تصفيه خانه استفاده كنيم زيرا سرمايه گذار بخش خصوصي مي تواند آب توليد تصفيه شده را براي مصارف كشاورزي به كشاورزان بصورت توافقي به فروش برساند.

شهرستان جيرفت با 280 هزار نفر جمعيت در فاصله 230 كيلومتري جنوب كرمان واقع شده است.

7444/8154