همه جامعه پزشكي  را فداي تعداد محدودي متخلف نكنيم

تهران - ايرنا - وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تاكيد كرد: ما نبايد يك ملت 80 ميليوني و همه جامعه پزشكي را فداي تعداد محدودي متخلف كنيم.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه خبري و اطلاع رساني وزارت بهداشت، دكتر« سيد حسن هاشمي» در چهارمين جلسه دبيران اجرايي ستادهاي استاني نظارت بر اجراي تعرفه ها با اشاره به فضاسازي هاي نامناسب عليه پزشكان، گفت: متاسفانه عده اي خواستند ميان جامعه پزشكي و كادر درمان با ديگر قشرهاي جامعه فاصله ايجاد كنند.

هاشمي افزود: در هر سيستم به رغم وجود سيستم هاي نظارتي، ممكن است تخلفاتي صورت گيرد و جامعه پزشكي هم از اين قاعده مستثني نيست و البته بايد جلوي اين تخلفات اندك هم گرفته شود.

هاشمي بر ضرورت رعايت احترام و تدبير از سوي جامعه پزشكي و در عين حال رعايت حقوق مردم براي اجراي هر چه بهتر گام سوم طرح تحول سلامت تاكيد كرد و گفت: وزارت بهداشت به عنوان نماينده بخش دولتي ، در كنار سازمان نظام پزشكي قرار دارد.

وي در رابطه با دبيران اجرايي ستادهاي استاني نظارت بر تعرفه گفت: اين افراد، علاوه بر دفاع از حقوق مردم، بايد از حقوق پزشكان نيز دفاع كنند.

وزير بهداشت بر عدم ساده انگاري نظارت بر تعرفه ها از سوي دبيران اجرايي ستادهاي استاني نظارت بر تعرفه ها تاكيد كرد و افزود: عدم قاطعيت در دبيران، موجب مي شود تا تمام اعتبارات حوزه سلامت به بخش هاي ديگر واگذار شود و به دنبال آن به حقوق مردم و جامعه پزشكي آسيب وارد مي شود.

وي رسيدگي به تخلفات تعرفه اي را از وظايف دبيران اجرايي ستادهاي نظارت بر تعرفه ها در سازمان نظام پزشكي بيان كرد و گفت: معاونان درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي در خط دوم اين رسيدگي قرار دارند

هاشمي در ادامه اظهاراتش توضيح داد: چنانچه دراستاني توانمندي براي رسيدگي به تخلفات توسط سازمان نظام پزشكي نبود، نظام پزشكي مركز، مي تواند مسووليت آن را از رييس دانشگاه علوم پزشكي يا معاونين درمان آن دانشگاه بخواهد.

وزير بهداشت ، سازمان نظام پزشكي را نماينده صنف پزشكان دانست و گفت: متاسفانه فضا سازي هاي رسانه اي عليه اين سازمان مبني براينكه سازمان نظام پزشكي در جهت منافع متخلفان عمل كرده است و حقوق مردم را مطالبه نمي كند، وجود دارد.

وي گفت:‌اين در حالي است كه اين قضاوت ، قضاوتي منصفانه نيست و خدمات خوب و مثبت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، ناديده گرفته شده است.

وي بر واگذاري امور هر صنف از جمله جامعه پزشكي به خود آن صنف تاكيد كرد و گفت: دليلي وجود ندارد كه وزارت بهداشت در جايگاه سازمان نظام پزشكي قرار گيرد.در زمان حاضر اين سازمان نقش ويژه خود را در هر دو وجه - حقوق پزشك و حقوق مردم - ايفا مي كند.

وي بر ضرورت استفاده از شيوه نامه اي رسمي از سوي سازمان نظام پزشكي براي رسيدگي به تخلفات تعرفه اي نيز تاكيد كرد.

وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اظهارداشت: قانون به عنوان سدي براي متخلفين به شمار مي آيد؛ حتي اگر قانون ايراد و اشكالاتي داشته باشد رعايت آن از وقوع هرج و مرج جلوگيري مي كند.**همراهي بيمه ها با طرح تحول نظام سلامت ضروري است

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به عملكرد بيمه ها در اجراي طرح تحول نظام سلامت، گفت: همراهي بيمه ها براي اجراي موفق اين طرح، ضروري است.

هاشمي گفت: بيمه ها با انجام تعهدات خود مي توانند به موفقيت طرح تحول نظام سلامت كمك كنند و علاوه بر بيمه ها، همكاري پزشكان در طرح تحول نظام سلامت يكي ديگر از عوامل مهم اجراي موفق اين طرح به شمار مي آيد.

وي اظهار داشت: جامعه پزشكي نبايد تحت تاثير انتقادات و حاشيه ها قرار گيرد، چرا كه توجه به حاشيه ها و حاشيه سازي ها باعث عقب ماندگي طرح تحول سلامت مي شود.

اجتمام(1)**9185**1776

سرخط اخبار جامعه