تربيت نيروي انساني ماهر لازمه پويايي جامعه است

زنجان - ايرنا - مديركل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان گفت: تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص لازمه توسعه و پويايي جامعه در ابعاد و زمينه هاي مختلف است.

قاسم صيادي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه در 9 ماهه نخست امسال 19 هزار و 957 نفر در آزمونهاي هماهنگ پايان دوره ثبت نام نموده اند، افزود: از اين تعداد 11 هزار و 196 نفر زن و هشت هزار و 779 نفر مرد بودند كه 12 هزار و 634 نفر معادل 63 درصد از شركت كنندگان فوق موفق به گذراندن دوره مذكور شدند.

وي اظهار كرد: در اين بازه زماني دو هزار و سه نفر نيز در آزمونهاي ادواري ثبت نام كردند كه از اين تعداد 849 نفر معادل 42 درصد متقاضيان اين دوره ها را به پايان رساندند.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان گفت: تا پايان آذر امسال يك هزار و 283 نفر در آزمونهاي مهارت صنايع ساختمان و سه هزار و 198 نفر در آزمونهاي مهارت صنايع دستي و قاليبافي ثبت نام كردند كه از اين ميزان به ترتيب يك هزار و 66 نفر معادل 83 نفردر آزمون صنايع ساختمان و سه هزار و 82 نفر برابر با 96 درصد در آزمون صنايع دستي و قاليبافي موفق به دريافت گواهينامه مهارت شده اند.

صيادي به اجراي طرح توانمندسازي اقشار آسيب پذير و در معرض آسيب هاي اجتماعي مناطق ويژه اجتماعي سكونت گاه هاي غيررسمي از طريق آموزش هاي فني وحرفه اي به منظور كاهش جرم و بزه در اين مناطق با رويكرد اشتغال اشاره كرد و ادامه داد: دراين راستا طي شش ماهه نخست امسال 218 نفرشامل 179 خانم و 39 آقا آموزشهاي مهارتي را فرا گرفته اند.

7318/596

سرخط اخبار استان‌ها