61 صنعتگر در شهرك هاي صنعتي قزوين سرمايه گذاري كردند

قزوين-ايرنا- مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين گفت:طي 9 ماهه امسال، 61 فقره قرارداد بين اين شركت و صنعتگران براي واگذاري زمين و سرمايه گذاري به منظور ايجاد واحدهاي توليدي منعقد شده است.

'عبدالقهار ناصحي' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سرمايه گذاري پيش بيني شده مربوط به اين تعداد قرارداد نزديك به 3هزار ميليارد ريال مي باشد.

اين مسوول، اشتغال پيش بيني شده براي اين تعداد قرارداد را نيز يكهزار و 577 نفر خواند و گفت: با بهره برداري از واحدهاي توليدي سرمايه گذاران، اين تعداد نيروي كار به جمع شاغلين شهرك ها و نواحي صنعتي استان افزوده مي شوند.

وي به تفكيك قراردادهاي منعقد شده در مدت ياد شده پرداخت و گفت: 21 فقره از اين قراردادها به منظور واگذاري زمين در شهرك صنعتي كاسپين و 16 مورد نيز مربوط به شهرك صنعتي آبيك مي باشد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين گفت: تعداد قراردادهاي منعقد شده براي واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي خرمدشت نيز 10 فقره، ناحيه صنعتي دانسفهان 9 فقره، شهرك هاي صنعتي آراسنج و ليا هركدام 2 فقره و شهرك صنعتي شال نيز يك فقره بوده است.

*** بهره برداري از 35 واحد توليدي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان قزوين

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين همچنين از بهره برداري 35 واحد توليدي در شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان از ابتداي امسال تا پايان آذر ماه خبر داد و گفت: سرمايه گذاري انجام شده توسط اين واحدها بيش از يكهزار ميليارد ريال بوده است.

وي اظهار كرد: تعداد شاغلين واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهرك ها و نواحي صنعتي استان در سال جاري 838 تن مي باشد.

ناصحي با بيان اينكه شهرك صنعتي خرمدشت بيشترين تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده سال جاري را با 10 واحد به خود اختصاص داده است، افزود: در 9 ماهه امسال در شهرك هاي صنعتي كاسپين نيز 9 واحد، ليا 8 واحد، ناحيه دانسفهان 4 واحد، شهرك آراسنج 2 واحد و شهرك هاي آبيك و حكيميه نيز هر كدام يك واحد توليدي به بهره برداري رسيده اند.

وي در پايان يادآور شد: تاكنون يكهزار و 124 قرارداد بين شركت شهرك هاي صنعتي قزوين و متقاضيان سرمايه گذاري منعقد شده است و در همين رابطه 634 واحد توليدي در شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان به بهره برداري رسيده و مشغول فعاليت مي باشند.

قزوين داراي 12 شهرك و ناحيه صنعتي به بهره برداري رسيده مي باشد، اين استان همچنين از 3 هزار و 700 واحد توليدي برخوردار مي باشد.

7392/ 614

سرخط اخبار استان‌ها