بحرین هشدارها در مورد آزادی فوری شیخ علی سلمان را جدی بگیرد

تهران- ایرنا- معاون عربی-آفریقای وزیر امور خارجه در واكنش به تمدید بازداشت شیخ علی سلمان دبیر كل حزب الوفاق، گفت: حكومت بحرین شرایط حساس و پیچیده منطقه را درك كند و هشدارهای مقامات سیاسی ، مراجع دینی و خیرخواهان منطقه را در آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیركل جمعیت دموكراتیك الوفاق جدی بگیرد.

«حسین امیر عبداللهیان» شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا؛ افزود: بی تردید حكومت بحرین با نقض سیستماتیك حقوق بشر و تداوم چنین اقداماتی به افراط گرایان ادرس غلط داده و امنیت بحرین و منطقه را با مشكل مواجه می سازد.

وی ادامه داد: استمرار سیاست سركوب و خشونت در بحرین نگران كننده بوده و معتقدین به روش دموكراتیك و گفتگوی ملی را ناامید و این كشور را به سمت بحران بیشتر سوق خواهد داد كه به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.

معاون وزیر امور خارجه تصریح كرد: دستگیری و بازداشت شیخ علی سلمان نشانگر وجود بحران جدی در این كشور است.

امیرعبداللهیان تاكید كرد: تهران خواستار توجه به راه حل سیاسی و گفت و گوی واقعی ملی برای برون رفت از بحران موجود در بحرین است.

سیام ١٥٧٢ **1429