همايش راهبري ومديريت فناوري با رويكرد مميزي اطلاعات برگزار مي شود

تهران - ايرنا - رييس سازمان نظام صنفي رايانه استان تهران گفت: 'سومين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات' با رويكرد مميزي فناوري اطلاعات توسط سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران برگزار مي شود.

ناصرعلي سعادت، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران در مسير برگزاري دو دوره موفق و مداوم سلسله همايش هاي راهبري و مديريت فناوري اطلاعات، سومين دوره اين همايش را روز چهارشنبه 17 دي ماه امسال در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات) برگزار مي كند.

وي با اشاره به اينكه در اين دوره بر 'مميزي فناوري اطلاعات' (IT Audit) تمركز شده، اظهار كرد: همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات در دو دوره گذشته به موضوعات 'راهبري سازماني IT' و 'آموزش و آگاهي كارفرمايان فناوري اطلاعات' پرداخته است.

سعادت در تشريح برنامه ها و اهداف برگزاري اين همايش گفت: سازمان در تلاش است تا زمينه توسعه صنعت ICT در كشور فراهم شود.

وي با اشاره به اينكه كشور در آغاز راه مديريت فناوري اطلاعات است گفت: استانداردهاي راهبري و مديريت ICT در بسياري از كشورهاي تبيين و اجرايي شده در حاليكه در ايران آغاز راه مديريت فناوري اطلاعات گام برداشته شده است.

وي افزود: با برگزاري اين همايش، فضايي براي متخصصان، مديران و دانشجويان

ايجاد مي شود تا با چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات و استانداردهاي روز دنيا آشنا شوند.

سعادت در مورد هدف از برگزاري اين همايش گفت: سازمان به دنبال اين است كه اين همايش بتواند با اطلاع رساني و آگاهي، رشد اشتغال زايي و درآمدزايي در صنعت فناوري كشور را افزايش دهد.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه استان تهران تصريح كرد: هيات مديره سازمان با تشكيل دبيرخانه دائم برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي IT مصمم است تا هر يك از همايش ها و نمايشگاه هاي تخصصي فناوري اطلاعات با سازوكار و ساختاري استاندارد برگزار شود.

تهرام/1699/1348