نخست وزیرسوریه: ایران نقش مهمی درتقویت پایداری محورمقاومت داشته است

تهران - ایرنا - 'وائل الحلقی' نخست وزیرسوریه گفت: ایران تاكنون نقش مهمی درتقویت پایداری محورمقاومت درمقابل تروریست ها ایفا كرده است.

به گزارش روزدوشنبه خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نخست وزیرسوریه دردیدار با 'رستم قاسمی' رییس كمیته توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه افزود: ایستادگی ملت و مسوولان ایرانی دركنار ملت و مسوولان سوریه، نقش و تاثیرمهمی در تقویت محورمقاومت در مقابله با طرح های صهیونیستی و نقشه های غربی ها برای منطقه داشته است.

وی اضافه كرد:سال2015 برای محورمقاومت و همه ملت هایی خواهد بود كه ازسلطه غربی ها، صهیونیست ها و تروریست ها رنج می برند.

الحلقی گفت: روابط اقتصادی و تجاری میان دوكشورافزایش ملموسی داشته است كه این امر نشانه علاقمندی دوطرف به ارتقای این روابط به سطح روابط سیاسی مستحكم دو كشور است.

نخست وزیرسوریه از سرمایه داران و شركت های ایرانی خواست در كنار شركت های سوری در تقویت زیرساخت ها و بازسازی سوریه مشاركت كنند.

'رستم قاسمی' نیز دراین دیدارگفت: ایران و سوریه دریك سنگر واحد درمقابل طرح های آمریكایی صهیونیستی برای منطقه قراردارند.

وی افزود: ایران ازهیچ كوششی برای ارایه انواع كمك ها و حمایت ها به ملت و مسوولان سوریه دریغ نمی كند.

قاسمی اضافه كرد:ایران برتقویت همكاری ها با سوریه به منظورحمایت و پشتیبانی ازاین كشوردرمقابل تحریم های ظالمانه تاكید دارد.

خاورم**632**1856