سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد مرگ داگ همرشولد دومین دبیر كل این نهاد شد

نیویورك-ایرنا- با گذشت53 سال از مرگ داگ همرشولد دومین دبیر كل سازمان ملل كه در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست داد، مجمع عمومی این سازمان با تصویب قطعنامه ای از بان كی مون خواست تا هیئت تازه ای را مامور تحقیقات بیشتر در رابطه با مرگ وی كند.

داگ همرشولد سیاستمدار واقتصاد دان برجسته سوئدی از سال 1953 تا پایان عمر خود دبیر كلی سازمان ملل متحد را به عهده داشت.

سقوط هواپیمای حامل وی در 18 سپتامبر سال 1961 درحالی كه برای گفتگو بر سر آتش بس میان نیروهای دولتی كنگو و نیروهای سازمان ملل عازم این كشور بود، باعث مرگ او 15 سرنشین دیگراین هواپیما وی شد.

مجمع عمومی سازمان ملل درسال 1962 با تصویب قطعنامه 1759 این مجمع دبیر كل سازمان ملل را ملزم دانست تا هرگونه اطلاعات و مدارك تازه ای در رابطه با این حادثه را با اعضای این مجمع در میان بگذارد.

در اواسط ماه مارس امسال بان كی مون دبیر كل فعلی سازمان ملل در یادداشتی به اعضای مجمع عمومی این سازمان اطلاع داد كه به مدارك جدیدی در این رابطه دست پیدا كرده ودرپی ارزیابی های مقدماتی مدارك مذكور را معتبر و قابل بررسی تشخیص داده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با استناد به مدارك به دست آمده و تصویب قطعنامه تازه ای از بان كی مون دبیر كل این سازمان خواسته است تا هیئت ویژه ای را مامور ارزیابی اطلاعات به دست آمده وانجام تحقیقات بیشتر در رابطه با سقوط این هواپیما ومرگ دبیر كل سابق سازمان ملل كند.

دراین قطعنامه از همه كشور های عضو خواسته شده است تا در صورت دسترسی به هرگونه اطلاعات كمك كننده در رابطه با این حادثه آن ها را در اختیار هیئت مذكور بگذارند.

در طول تاریخ 70 ساله پیدایش سازمان ملل، داگ همرشولد جوان ترین دیپلماتی بود كه در سن 47 سالگی به مقام دبیر كلی این سازمان رسید و تنها دبیر كل سازمان ملل است كه جان خود را در زمان تصدی این سمت از دست داده است.

وی همچنین سومین شخصیت جهانی است كه جایزه صلح نوبل، پس از مرگ به وی اعطا شد.

اروپام-4-541 **1917