تهران - ایرنا - مركز ملی رقابت براساس دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی دنا مصوب دویست و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 19 آذر ماه امسال اقدام به محاسبه قیمت خودروی دنا و بر این اساس سقف قیمت مصرف كننده خودروی دنا را برابر 42 میلیون تومان اعلام كرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پیش از این نیز رضا شیوا رئیس شورای رقابت قیمت اولیه دنا را 42 میلیون تومان اعلام كرده بود كه مورد اعتراض مدیران ایران خودرو قرار گرفته بود و این قیمت را ناعادلانه ارزیابی كرده بودند.

گفتنی است، پیشتر معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: شیوه قیمت گذاری خودروی دنا غیراصولی و غیرمنطقی است چرا كه این محصول باید قیمت استاندارد خود را داشته باشد.

عبدالله بابایی در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تشریح جزییات قیمت تمام شده خودروی دنا، اظهار داشت: یك خودرو را به هیچ عنوان نمی توان با زیان تولید و به بازار عرضه كرد كه باید یا براساس قیمت تمام شده و یا براساس قیمت رقابتی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

وی سپس با بیان اینكه شورای رقابت، قیمت دنا را برای مصرف كنندگان 42 میلیون تومان اعلام كرده است، گفت: براساس آنالیز قیمتی خودروی دنا، قیمت تمام شده این خودرو برای تولیدكننده، 51 میلیون تومان است و چنانچه هزینه مالی مواد را كه به اعتقاد شورای رقابت باید از سوی سهامداران پرداخت شود، از این رقم كسر كنیم، هزینه تمام شده دنا 48 میلیون تومان خواهد بود.

اقتصام(1) 914**1558