پلیس های سیاه پوست آمریكا نیز از نژادپرستی همكاران خود در امان نیستند

تهران- ایرنا- خشونت و نژادپرستی در آمریكا به جایی رسیده است كه حتی افسران پلیس سیاه پوست نیز از رفتارهای خشن و ضد انسانی همكاران خود در امان نمانده و هنگامی كه سر خدمت نیستند، به جرم رنگ پوستشان مورد ضرب و شتم و بازرسی های بی دلیل قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در هفته های اخیر، چند شهروند سیاه پوست غیرمسلح به دست افسران سفیدپوست پلیس آمریكا در شهرهای مختلف این كشور از جمله 'نیویورك' به قتل رسیدند كه اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشته است.

این در حالی است كه افسران پلیس سیاه پوست آمریكا نیز از این رفتارها در امان نبوده اند و تبعیض نژادی نه تنها سیاه پوستان عادی كه افسران سیاه پوست پلیس را نیز بی نصیب نگذاشته است.

رویترز در این گزارش با 25 افسر پلیس آمریكایی آفریقایی تبار گفت و گو كرده است كه 15 تن از این مردان بازنشسته شده و 10 تن همچنان یونیفورم آبی پلیس نیویورك را به تن دارند.

تقریبا تمامی این افراد فاش كرده اند كه روزهایی كه سر خدمت نبوده اند و با لباس افراد عادی در شهر تردد می كردند، بارها 'قربانی' شده اند. در واقع افسران پلیس سفیدپوست آمریكا، با همكاران رنگین پوست خود كه یونیفورم بر تن نداشته اند، مانند مجرمان رفتار كرده اند.

این افسران گفته اند كه افسران سفیدپوست بارها هنگام رانندگی بی دلیل جلوی آنها را گرفته اند، سرشان را به خودرو كوبیده و اسلحه خود را روی صورت آنها گذاشته اند.

رویترز از قول 'دسموند بلیز' افسر سیاه پوستی كه دو سال از بازنشستگی او می گذرد، افزوده است:

'یك بار وقتی در پارك ورزش می كردم، پلیس جلوی مرا گرفت و وقتی كارت شناسایی ام را نشانش دادم، رهایم كرد. اما چرا پلیس باید به كسی كه لباس ورزشی پوشیده و در پارك نرمش می كند، مظنون شود؟!'

'هارولد توماس' كه بعد از 30 سال خدمت به عنوان افسر دایره نیروی ویژه پلیس نیویورك بازنشسته شده، یكی دیگر از قربانیان رفتار نژادپرستانه و خشن پلیس نیویورك است. وی در این خصوص به رویترز گفت:

'یك شب وقتی از مهمانی بازمی گشتم، دو افسر سفیدپوست بی هیچ دلیلی جلوی مرا گرفتند. سرم را به كاپوت خودروی خودم كوبیدند، مرا روی زمین انداختند و به دست هایم دستبند زدند. اگر من سفیدپوست بودم چنین اتفاقی نمیفتاد.'

به نوشته رویترز، پلیس شهر نیویورك و اتحادیه افسران پلیس این شهر از هر گونه اظهار نظر در این خصوص خودداری كرده اند.

اواخر تابستان سال جاری، پلیس نیویورك به یك دستفروش سیاه پوست به نام 'اریك گارنر' مظنون شد و هنگامی كه وی را برای بازجویی دستگیر كرد آن قدر گلوی او را فشار داد كه باعث مرگ این شهروند شد. این در حالی است كه بر اساس قانون، ماموران پلیس این شهر حق ندارند برای آرام كردن مظنونین به گلو و ناحیه تنفسی آنها فشار وارد كنند. اما پلیس نیویورك همچنان از این روش استفاده می كند.

گزارش های رسمی حاكی از این است كه از سال 2000 میلادی تاكنون، تعداد شكایت هایی كه چنین رفتار خشنی را از افسران آبی پوش نیویورك گزارش كرده اند، 214 درصد افزایش داشته است.

رسانام**9330**2017