سياست هاي آموزشي كاركنان شهرداري تهران مورد بازنگري قرار مي گيرد

تهران-ايرنا- قائم مقام معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران با بيان اينكه سياست هاي راهبردي آموزش كاركنان شهرداري تهران مورد بازنگري قرار مي گيرد گفت: در اين بازنگري آموزش كاركنان شهرداري تهران مقدمه آموزش شهروندان است.

احسان شريفي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه از جمله برنامه هاي راهبردي شهرداري تهران تهيه محتواهاي آموزشي براي كاركنان در بخش مديريت شهري است خاطر نشان كرد: با توجه به خانواده نزديك به 60 هزار نفري شهرداري تهران لازم است هرگونه برنامه آموزشي در وهله نخست از اين مجموعه آغاز شود.

وي با اشاره به اينكه اصلاح رفتار كاركنان شهرداري تهران در تغيير رفتار شهروندان تاثير گذار خواهد بود بيان داشت: آموزش هاي مهارتي كاركنان شهرداري تهران در توسعه شهر تهران بسيار اهميت دارد.

شريفي افزود: بر اساس برنامه دوم پنج ساله شهرداري تهران بايد تمامي سياست هاي آموزشي در راستاي آموزش هاي شهروندي تبديل به محتواي آموزشي بشود.

وي با بيان اينكه اين اقدام در وهله نخست با همكاري معاونت معاونت خدمات شهري و معاونت فرهنگي و اجتماعي شروع شده است افزود: تفكيك زباله از مبدا، رعايت مسايل مربوط به حمل و نقل و ترفيك از جمله اين آموزش ها به شمار مي آيد.

قائم مقام معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران با اشاره به ادامه داد: در اين صورت است كه خانواده شهرداري تهران مي توانند ترويج كننده رفتارهاي فرهنگي شهروندي در سطح شهر باشند.

به گفته شريفي آموزش كاركنان شهرداري تهران قبل از آموزش هاي شهروندان در سطح شهر از جمله تكاليفي است كه شوراي اسلامي شهر تهران به شهرداري واگذار كرده است.

وي ادامه داد: شهرداري تهران اين اقدام را با آموزش نيروهاي اجرايي خود در سامانه 137 با جمعيت 1500 نفري آغاز كرده است.

تهرام/1393/1348