تهران - ایرنا - مدیركل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی گفت: بكارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی به عنوان خدمه و یا عناوین دیگر در منازل مسكونی غیرقانونی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی اقبالی افزود: به زنان اتباع خارجی فلیپینی و یا كشورهای دیگر اجازه كار داده نشده است و اگر در منازل مسكونی زنان دیگر كشورها بعنوان خدمه به كار گرفته شوند، طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد و به مقام قضایی معرفی می شوند.

مدیركل اشتغال اتباع خارجی با تشریح طرح ساماندهی كارگران اتباع خارجی و با اشاره به افزایش میزان مجازات‌های متخلفان در این بخش، تصریح كرد: مجازات‌ های بكارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تكرار 10 برار حداقل مزد و در صورتی كه به این مجازات توجه‌ نشود مجازات تبدیل به زندان از 91 تا180 روز خواهد شد.

اقتصام(1)9123**1558

سرخط اخبار اقتصاد