تكميل شهرك حمل و نقل از اولويت هاي هرمزگان است

بندرعباس- ايرنا - استاندار هرمزگان گفت:از ابتداي ورود به استان،پروژه شهرك حمل و نقلي را دنبال كرده و آن را از اولويت هاي استان مي دانم.

به گزارش ايرنا، 'جاسم جادري' شنبه در آيين تجليل از فعالان بخش حمل ونقل استان افزود: حمل و نقل يكي از پر خطرترين و حساس ترين حوزه هاي كاري است كه فعالان اين عرصه با بهره وري بالاتر بر رونق اقتصادي استان مي افزايند.

وي ادامه داد:با وجود نقش پررنگ حمل و نقل ،متاسفانه در بخش استاني،اعتباراتي براي اين بخش پيش بيني نشده و مديريت ارشد و دستگاه هاي اجرايي استان تنها مي توانند نقش تسهيل گر و انعكاس دهنده مشكلات و مسائل اين حوزه در سطح ملي باشند.

مديركل حمل ونقل و پايانه هاي هرمزگان نيز در اين مراسم با اشاره به جوابگو نبودن ظرفيت پايانه بار بندرعباس و مشكلات رانندگان وسايل نقليه سنگين بر ضرورت تامين اعتبار براي تكميل شهرك حمل ونقل بندرعباس تاكيد كرد.

'مجرد' افزود: براي تكميل اين شهرك حمل ونقلي دوهزار و 500 ميليارد ريال اعتبار است كه تا كنون 500 ميليارد ريال آن تامين شده است.

وي با اشاره به اينكه اين شهرك درسه مرحله ساخته مي شود،اظهار اميدواري كرد : فاز اول آن با 700 ميليارد ريال هزينه ،تا پايان امسال به بهره برداري برسد.

رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل داخلي كالاي بندرعباس نيز در اين آيين ،توجه مديران دولت به بخش خصوصي و به ويژه حوزه حمل و نقل را بسيار مناسب توصيف كرد.

حسن رحيمي اظهار داشت:خوشبختانه دولت جديد و مديران آن در سطح ملي و استاني نيز در اين راه نهايت همكاري ررا داشته و اعتماد دوجانبه ،اين فرايند را تسهيل كرده است.

وي ادامه داد:در استان هرمزگان نيز اين تعامل در بهترين شكل ممكن به وجود آمده و مي توان ادعا كرد فصلي جديد در فعاليت اين تشكل ورق خورده است.

اين كارشناس حوزه حمل و نقل افزايش دانش تخصصي فعالان اين بخش در زيرشاخه هايي مانند حمل ايمن بار وكالا را نيز ضروري دانست و آمادگي انجمن صنفي براي برگزاري دوره هاي آموزشي و دعوت از اساتيد و متخصصين اين بخش اعلام كرد.

رحيمي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت بازنگري در مباحث فرهنگي صنعت حمل ونقل نيز تاكيد كرد و آن را يكي ديگر از سرفصل هاي جديد فعاليت تشكل اعلام كرد.

گفتني است به مناسبت هفته حمل ونقل(26 آذر تا يكم ديماه) از 25 فعال اين عرصه در بندرعباس تجليل شد.ك/3

7195/668