مرزهاي كشور در وضعيتي مطلوب قرار دارد

زنجان - ايرنا - فرمانده مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گفت: هم اكنون مرزهاي كشور به لحاظ امنيتي در وضعيتي مطلوب قرار دارد.

به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ پاسدار قاسم رضايي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در زنجان، با تاكيد بر اينكه با اقدامات انجام شده وضعيت مرزي كشور در بهترين شرايط قرار دارد، افزود: در زمان حاضر اشرافيت در برخي از مرزهاي كشور به دليل عدم دسترسي راحت، مشكلات جاده اي و نبود پاسگاه پايين است.

وي يادآوري كرد: عدم دسترسي مرزهاي تحت پوشش به دليل نبود پاسگاه مرزباني است و احداث اين مكان ها نيازمند تامين بودجه مورد نياز است.

فرمانده مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: براي ارتقاي امنيت مرزهاي كشور اعتباري بالغ بر 80 هزار ميليارد ريال مورد نياز است كه در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است و پيگيري دولت نتايج بهتري را در اين بخش رقم مي زند.

وي تصريح كرد: با اقدامات انجام شده امنيت در مرزهاي غربي، شمال غرب، جنوب، مرزهاي دريايي و مرزهاي جنوب شرقي كشور به نحو مطلوبي برقرار شده است.

سرتيپ رضايي، با تاكيد بر اينكه تامين مرزباني جنوب شرق كشور اهميت ويژه اي دارد، گفت: مرزهاي اين بخش عمدتا با كشورهاي افغانستان و پاكستان بوده و در اين رابطه اقدامات مهندسي و آمادگي وجود دارد.

وي بيان كرد: تعاملات و در مجموع هماهنگي بسيار خوبي با مرزباني كشورهاي پاكستان، افغانستان و عراق انجام شده است.

فرمانده مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، از انجام توافقات لازم جهت عمليات مشترك همزمان براي ارتقاي امنيت مرزي با كشورهاي افغانستان و پاكستان خبر داد و گفت: هفته گذشته نيز براي اجراي عملياتهاي مشترك مرزي با افغانستان توافقاتي انجام شده است.

وي يادآوري كرد: به كار گيري تجهيزات لازم و احداث پاسگاهها بيش از گذشته ضروري و اين مهم هم اكنون در دستور كار قرار گرفته است.

سرتيپ رضايي افزود: در زمان حاضر هشت هزار و 755 كيلومتر مرز رسمي جمهوري اسلامي ايران تحت پوشش مرزباني نيروي انتظامي قرار دارد و برخي مناطق ديگر نيز با هماهنگي ارتش و سپاه پاسداران تحت كنترل قرار دارد.

وي خاطر نشان كرد: نيروي مورد نياز مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تامين شده است و در صورت نياز نيز نسبت به جذب اين نيروها اقدام خواهد شد.

596/7320

سرخط اخبار استان‌ها