استعفاي هومن افاضلي از كميته فني فدراسيون فوتبال

تهران-ايرنا-هومن افاضلي مي گويد از كميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال به دليل اينكه دراين كميته تصميمات فني گرفته نمي شود، كناره گيري كرده است.

افاضلي در اين خصوص به ايرنا گفت :‌در كميته فني تصميمات فني گرفته نمي شود و كار از روال منطقي وفني خارج شده است به همين دليل ازعضويت دراين كميته كناره گيري كردم.

وي كه امروز(سه شنبه) درتازه ترين جلسه كميته فني كه به منظور انتخاب سرمربي تيم فوتبال اميد ايران برگزار شد نيز شركت نداشت، ادامه داد: بحث من به هيچ وجه شخصي نيست فكر مي كنم اعضاي كميته فني با انتخاب محمد خاكپور اعتبار خود را زير سووال بردند.

افاضلي ادامه داد:امروز كسي به اين عنوان برگزيده شد كه هفته گذشته به اعضاي كميته فني فدراسيون فوتبال به طور رسمي توهين كرد.

به گفته وي دركميته فني همه به خصوص رييس اين كميته كار شخصي مي كنند و اين ازشان كميته فني و توسعه فوتبال به دور است و وجهه آن را خدشه دار كرده است.

به اعتقاد وي تصميمات اين كميته بيشتر ازآنكه فني باشد سياسي است و اين درحالي است كه كميته فني جاي تصميمات فني بوده و ساير مسايل درجاهاي ديگر بايد تصميم گيري شود.

هومن افاضلي در گذشته سرمربي گري تيم فوتبال اميد را برعهده داشته است.

ورزشي.(2)**9144 **1908