دستگاه ايراني ژنتيك آنالايزر توليد مي شود

تهران - ايرنا - معاون فناوري هاي زيستي مركز همكاري هاي فناوري نوآوري معاونت علمي گفت: در صورت اخذ تاييديه متخصصان، دستگاه ايراني ژنتيك آنالايزر به زودي وارد فاز توليد خواهد شد.

به گزارش ايرنا از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دكتر سيد مجيد معنوي، با اشاره به دستاوردهاي نمايشگاه اينوتكس 2014 گفت :در سومين نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري (اينوتكس 2014) كه دوم تا چهارم خردادماه سال جاري و به همت پارك فناوري پرديس معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد قراردادهاي زيادي منعقد شد كه ساخت دستگاه ژنتيك آنالايزر يكي از اين قراردادها بود.

وي افزود: پس از عقد اين قرارداد، ساخت دستگاه ژنتيك آنالايزر وارد فاز عملياتي و مراحل اجرايي آن آغاز خواهد شد.

معنوي اضافه كرد : در حال حاضر شركت مجري اين طرح با مشاركت طرف خارجي آن كه داراي دانش فني توليد اين دستگاه است كارگاه ارزيابي كيفي اين دستگاه را برگزار كرده اند. اين كارگاه با حضور متخصصان ايراني كه توان ساخت ژنتيك آنالايزر را دارند در مركز تحقيقات پروتئين دانشگاه شهيد بهشتي در حال برگزاري است.

معاون فناوري هاي زيستي مركز همكاري هاي فناوري نوآوري معاونت علمي با بيان اينكه كاربرد اين دستگاه در كشور بسيار زياد است، گفت: با توجه به اينكه كشور نياز زيادي به اين دستگاه دارد اگر تاييديه هاي متخصصان ارائه شود وارد فاز توليد مشترك مي شويم و به زودي ساخت اين دستگاه را عملياتي مي كنيم.

وي درباره كاربردهاي دستگاه ژنتيك آنالايزر، گفت: اين دستگاه يكي از ابزارهاي تشخيصي DNA است كه در زمينه تشخيص هويت و بيماري هاي ژنتيك كاربرد دارد و در واقع يكي از نيازهاي مهم كشور در عرصه تشخيصي محسوب مي شود.

معنوي گفت :اكنون ايران در زمينه تامين اين دستگاه وابسته به نوع آمريكايي آن است كه با توليد بومي، از اين وابستگي ها رها شويم و به جرگه توليدكنندگان اين محصول بپيونديم.

علمي **1354**1599