آخوندي: نمايندگان به تبصره جديد لايحه بودجه 94 در خصوص حق دسترسي در بزرگ راه ها راي مثبت دهند

تبريز - ايرنا - وزير راه و شهرسازي در سفر يك روزه خود به آذربايجان شرقي، درجلسات و مصاحبه هاي خبري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد به تبصره جديد لايجه بودجه 94 مبني بر امكان دريافت حق دسترسي در بزرگراه ها راي مثبت دهند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، عباس آخوندي كه روز پنج شنبه براي بازديد از روند اجرايي جاده تبريز - اهر، بهره برداري از جاده ورودي اهر- كليبر، حضور در جلسه فرمانداري شهرستان هاي اهر، كليبر و خداآفرين به آذربايجان شرقي سفر كرده بود، گفت: تصويب اين تبصره مي تواند موجب جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي مشاركت و اجراي طرح هاي بزرگ اين وزارتخانه در بخش هاي مختلف همچون راه آهن، بنادر، جاده ها و حتي فرودگاه ها شود.

وي با بيان اينكه بر اساس قانون فقط درآزاد راه ها مي توان حق دسترسي و گذر دريافت كرد، افزود: اين تبصره دروازه اي براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجراي طرح هاي وزارت راه و شهرسازي است.

آخوندي با بيان اينكه اين وزارتخانه در تنگناي مالي قرار دارد و اعتبارات كنوني آن پاسخگوي حجم بالاي طرح هاي نيمه تمام نيست، تاكيد كرد: براي خروج از اين شرايط بايد انحصار دولتي را شكسته و به توان نيروي انساني، فني، مالي و اجرايي بخش خصوصي متصل شويم.

وي با اشاره به ابعاد مثبت تصويب اين تبصره جديد گفت: در شرايط كنوني دو انتخاب دريافت نكردن حق دسترسي و طولاني شدن طرح هاي در دست اجرا و دريافت حق دسترسي و شتاب گيري روند اجرايي طرح ها با حضور قوي بخش خصوصي قابل تصور است.

آخوندي با بيان اينكه جامعه ايران، جامعه اي جوان است و هر لحظه كشور خود را با ديگر كشورهاي جهان مقايسه مي كند، افزود: به طور قطع جوانان علاقه دارند كشور هرچه سريعتر پيشرفت كند و نمي توان اين جامعه پويا را در انتظار تامين اعتبارات اجراي طرح ها گذاشت.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه منابع بودجه اي اين وزارتخانه كمتر از 30 هزار ميليارد ريال و سرمايه گذاري مورد نياز براي شريان هاي اصلي كشور بيش از 400 هزار ميليارد ريال است، خواستار تصويب تبصره جديد لايحه بودجه سال 94 براي جذب بيشتر و سريعتر سرمايه گذاران در طرح هاي عمراني اين وزارتخانه شد.

7240/587