بنياد ايران شناسي منطقه زاگرس در نهاوند افتتاح شد

نهاوند-ايرنا- بنياد ايران شناسي منطقه زاگرس متشكل از شهرستان هاي بروجرد ،نهاوند ،ملاير،تويسركان ،نورآباد و الشتر عصر چهارشنبه با حضور معاون امور بين الملل بنياد ايران شناسي در شهرستان نهاوند افتتاح شد.

به گزارش ايرنا معاون بين الملل بنياد ايران شناسي كشور در اين آيين گفت: يكي از مهمترين وظايف بنياد ايران شناسي كشور اين است كه ايران زمين را به لحاظ فرهنگي بشناسد و آن را به ديگران نيز بشناساند .

'قدرت الله عليزاده' افزود: براي تحقق اين هدف امروز بيش از 700 مركز و موسسه ايران شناسي در سطح دانشگاه هاي جهان وجود دارد كه بزرگترين آنها در كشورهاي غربي است .

وي افزود: بيشترين موسسات ايران شناسي در هندوستان با 148 مركز و موسسه و در آمريكا با 88 موسسه و مركز است كه در آنجا تمدن ايران زمين وهمچنين فرهنگ و آداب و رسوم اين آب و خاك معرفي مي شود.

وي همچنين افزود: علاوه بر موسسات ايران شناسي ، يك انجمن بين المللي ايران شناسي نيز با يك هزار عضو از كشورهاي مختلف وجود دارد كه وظيفه ما پشتيباني علمي از موسسات و انجمن هاي بين المللي است.

وي در ارتباط با اهداف بنياد ايران شناسي گفت: وظيفه بنياد اين است كه بيشتر به معرفي ايران بعد از اسلام بپردازد و سندهاي افتخار آنرا براي جهانيان بيان كند .

وي در ارتباط با تاسيس بنياد ايران شناسي دفتر منطقه زاگرس نيز اظهار داشت: با توجه به سابقه تاريخي شهرستان نهاوند و همچنين پيگيري هاي مسوولان شهرستان ،از سوي بنياد ايران شناسي كشور با تاسيس دفتر منطقه زاگرس در شهرستان نهاوند موافقت شد كه اين دفتر اولين مركز ايران شناسي در غير مركز استان است كه افتتاح شد.

وي گفت: اين مركز امور فرهنگي مربوط به شهرستان هاي بروجرد ،نهاوند ،ملاير ،تويسركان ،نورآباد و الشتر را پيگير مي كند.

در حال حاضر بيش از 200 اثر تاريخي در نهاوند وجود دارد كه 100 اثر آن به ثبت ميراث فرهنگي رسيده است .

شهرستان نهاوند با دارا بودن جمعيتي بالغ بر 190 هزار نفر در 105 كيلومتري جنوب اين استان واقع شده است.

576/7526