تفاهم نامه توسعه ايمني معدن در جنوب كرمان امضا شد

جيرفت - ايرنا - رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان كرمان گفت: نخستين تفاهم نامه بين شركت كروميت فارياب مستقر در شهرستان منوجان با شركت خصوصي در زمينه توسعه ايمني در معدن منعقد شد.

محمود اسكندري نسب روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: امسال چند حادثه در معدن كروميت فارياب روي داد كه براي جلوگيري از تكرار چنين حوادث دلخراشي پيگيري هاي لازم از سوي سازمان براي استقرار گروه ايمني و محيط زيست در اين معدن انجام شد.

وي بيان كرد: در پي انعقاد تفاهم نامه همكاري بين شركت كروميت فارياب و شركت خصوصي اميد است شاهد توسعه مسايل ايمني و محيط زيست در اين معدن باشيم.

وي گفت: با پيگيري هاي اين سازمان از طريق اداره كل ايمني و محيط زيست وزارت صنعت، معدن و تجارت يك دوره آموزشي ايمني، محيط زيست و انرژي ( H.S.E.E) به مدت پنج روز براي تمامي مسوولان فني معدن جنوب كرمان در معدن كروميت فارياب در منوجان برگزار شد.

اسكندري نسب خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه معادن فارياب يكي از بزرگترين معادن كروميت كشور مي باشد لذا سعي شده با ارتقاي سطح ايمني معادن از اين پس شاهد هيچ حادثه اي در اين معادن نباشيم.

وي گفت: در اين دوره آموزشي كه به مدت پنج روز برگزار شد 30 نفر از مسوولان فني معادن جنوب كرمان بصورت رايگان مسايل و قوانين مربوط به ايمني، محيط زيست و انرژي را آموختند.

وي تاكيد كرد: كاهش حوادث معدني، جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيستي توسط معادن و واحدهاي صنعتي از جمله آلودگي آب و هوا، جلوگيري از هدر رفت انرژي، مسايل بهداشتي و سلامت نيروي كار از مباحث مطرح شده در اين دوره آموزشي بود كه در پايان براي اخذ گواهينامه يك آزمون برگزار شد.

7444/8154