پرورش ماهی تیلاپیای نر در محیط های محصور مانعی ندارد

تهران - ایرنا - رئیس سازمان شیلات ایران گفت: معتقدیم پرورش ماهی تیلاپیای نر در محیط های محصور، استخری و بسته استان هایی كه راهی به آبهای آزاد و رودخانه ندارند، مانعی نخواهد داشت.

حسن صالحی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اختلاف نظر سازمان حفظ محیط زیست و سازمان شیلات ایران بر سر واردات و پرورش ماهیان تیلاپیا، افزود: نگرانی سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ گونه های ارزشمند آبزیان و ماهیان ایران امری طبیعی است، چرا كه مسئولان این سازمان بر این باورند كه گونه تیلاپیا به دلیل تكثیر بالا و سریع رشد بودن در صورت ورود به آبهای آزاد ممكن است حیات گونه های ارزشمند آبزیان ایرانی را به خطر بیندازد.

وی با بیان اینكه سازمان شیلات ایران نیز بر حفظ گونه های ارزشمند آبزیان ایران تاكید دارد، اظهار داشت: ما نیز معتقدیم تولید و پرورش این ماهی به هیچ وجه نباید به منابع طبیعی و رودخانه های آزاد راه پیدا كند.

به گفته وی، در حدود 4 سال گذشته با موافقت و مجوز قانونی صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دو گونه ماهی تیلاپیا به منظور فعالیت های تحقیقاتی به مركز علوم شیلاتی بافق استان یزد وارد شد و پرورش یافت.

وی تصریح كرد: پس از پیگیری های فراوان از سوی محققان ایرانی، نتایج حاصله نشان می دهد كه تك جنس نر بچه ماهی تیلاپیا ( ماهی نری كه امكان تكثیر ندارد) به احتمال 96 تا 97 درصد در آب های محصور و بسته قابلیت پرورش دارد.

وی ادامه داد: در حالی كه سازمان محیط زیست می گوید؛ باید از روش های 100 درصد ژنتیكی برای تولید مولد بچه ماهیان نر بكار گرفته شود تا احتمال تكثیر این گونه به صفر برسد.

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: در این راستا سال گذشته پروژه تولید مورد تمام نر (ابرنر) ماهیان تیلاپیا تعریف و مطرح شد كه هم اكنون توسط محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران در دست بررسی و اجراست.

وی مدت زمان اجرا و دستیابی به نتایج مثبت این پروژه را حداقل سه سال دانست و افزود: به دلیل طولانی بودن مدت زمان اجرای پروژه، به سازمان محیط زیست پیشنهاد دادیم مجوز واردات بچه ماهیان نر تیلاپیا برای پرورش در استان هایی مثل یزد، سمنان و قم كه به آبهای آزاد و رودخانه راهی ندارند، از كشورهای معتبر دنیا صادر شود.

صالحی اظهار داشت: در ابتدای امر سازمان حفاظت محیط زیست با این موضوع موافقت كرد اما این درخواست پس از مدتی مورد مخالفت عده ای از مسئولان این سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان شیلات ایران درباره نگرانی مردم درباره مصرف گوشت تیلاپیا، افزود: گوشت تیلاپیا به صورت فیله و غیرزنده وارد كشور می شود و برای مصرف مشكلی ندارد و مسئولیت نظارت بر این محصول نیز برعهده سازمان دامپزشكی كشور است و محیط زیست درباره واردات گوشت تیلاپیا اظهارنظری نداشته است.

به گزارش ایرنا، این درحالیست كه چندی پیش احمدعلی كیخا معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت خود را با پرورش ماهی تیلاپیا در كشور اعلام كرد.

به گفته وی، سازمان شیلات چند سال گذشته پرورش ماهی تیلاپیای نر در بافق یزد را آغاز كرد، اما برای فعالیت خود تاییدیه نهایی سازمان محیط زیست را دریافت نكرده است.

اقتصام(4)9186**1558