فرماندار: ايوان نيازمند ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي است

ايلام - ايرنا - فرماندار ايوان گفت: بايد با فراهم كردن زيرساخت ها و رفع موانع فضاي شهرستان را براي سرمايه گذاران بخش خصوصي آماده كنيم ، چرا كه اين شهرستان نيازمند ورود بخش خصوصي براي اجراي طرح هاي عمراني ، اجرايي و خدماتي و جلب اعتماد اين گروه است.

به گزارش ايرنا، 'معروف بسطامي' روز شنبه در ششمين نشست شوراي اداري شهرستان ايوان اظهار كرد: ورود بخش خصوصي و سرمايه گذاران اين بخش موجب كاهش يا رفع تورم و بيكاري جامعه مي شود و البته سرمايه گذار براي فعاليت نياز به فضايي سرشار از امنيت و اطمينان دارد و اين فضا را مديران و مسوولان با همدلي و همكاري بايد فراهم كنند.

وي افزود: شهرستان ايوان داراي ظرفيت ها و پتانسيل هاي زيادي است كه مديران بايستي سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در اين شهرستان ترغيب و تشويق كنند.

فرماندار ايوان با بيان اينكه پرداخت بهاي حامل هاي انرژي و تلفن جزء منابع دولتي و از حقوق بيت المال است، خواستار توجه بيشتر و پرداخت به موقع هزينه معوق بهاي برق ، تلفن ، گاز و آب دستگاه هاي اجرايي شهرستان شد.

بسطامي تاكيد كرد: خوشبختانه شهرستان از لحاظ طرح هاي در دست اجرا و پروژه هاي عمراني در يك موقعيت مناسب و خاص قرار دارد و از 430 ميليارد ريال اعتبار تخصيصي به شهرستان تاكنون 80 درصد اين اعتبار به طرح هاي دستگاه هاي اجرايي اختصاص يافته و تا پايان سال جاري اين اعتبار به صورت كامل تخصيص مي يابد.

وي از مديران و مسوولان خواست اجراي طرح هاي عمراني – خدماتي را شتاب ببخشند و در اجراي اين طرح ها هماهنگي با دستگاه هاي مرتبط ، نظارت و كارشناسي را مد نظر داشته باشند.

فرماندار ايوان در ادامه اجراي هرچه بهتر و سريع تر طرح هاي عمراني و خدماتي را در گرو همفكري روشنفكران ، ايده پردازان و افراد خير دانست. ك/2

7172/540