معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام: سیاست ما عمل به قانون و عملكرد شفاف است

تهران - ایرنا - معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت كه اصلی ترین سیاست این ستاد پایبندی به قوانین و حاكمیت كامل قانون و عملكرد شفاف است.

سید مصطفی سید هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادهایی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت كه بنای كار این ستاد عملكرد شفاف و پایبندی به قانون است.

هاشمی اظهاركرد: همواره اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از اولویت های این ستاد بوده و در مورد پرداخت مالیات نیز ما همواره پیشقدم بوده ایم و و كارنامه بسیار درخشانی داریم.

وی افزود: ما هیچ فعالیتی در ستاد نداریم كه همانند یك بخش خصوصی مالیات آن را پرداخت نكنیم به لحاظ مالیاتی نیز هیچ تفاوتی بین ما و یك بنگاه خصوصی وجود ندارد.

معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تاكید كرد: تا كنون خوشبختانه این ستاد و تمام واحدهای تابعه علاوه بر پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت نموده است كه همه اسناد مدارك پرداخت ها طی بررسی صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان محترم گویای این واقعیت است.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اعلام كرد مصوبه اخیر ناشی از عدم اطلاع دقیق نمایندگان محترم و دلسوز پیشنهاد دهنده طرح الحاقی از اقدامات ستاد است چرا كه این ستاد علاوه بر پرداخت به موقع مالیات های قانونی خود، در راستای گسترش و بسط عدالت آموزشی تا كنون در پیش از 520 نقطه محروم كشور نسبت به احداث و تجهیز صدها مدرسه در سطوح مختلف آموزشی اقدام كرده و تحویل وزارت آموزش و پرورش شده است .

وی گفت: البته در برنامه آتی مقرر است تعداد این فضاهای آموزشی به بیش از هزار مدرسه در مناطق محروم افزایش یابد.

سید هاشمی در پایان اظهار امیدواری كرد كه مراجع ذیصلاح با علم به موارد فوق نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام نمایند.

سیام**9132**1553