ارتقای كیفیت زندگی بانوان در كاهش خشونت علیه آنان موثر است

تهران - ایرنا - مدیركل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: ارتقای سطح كیفی زندگی بانوان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان یك ضرورت، نقش مهمی در كاهش خشونت علیه زنان و تثبیت جایگاه بانوان در خانواده و جامعه دارد.

'زهرا ساعی' روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: موضوع خشونت علیه زنان یكی از مسائل مهمی است كه منحصر به كشور و یا شرایط خاصی نیست و در دنیای امروز شاهد بروز خشونت علیه زنان و پیامدهای منفی ناشی از آن هستیم.

وی با بیان اینكه خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع شامل خشونت روانی، اقتصادی، فیزیكی و جنسی است، افزود: خشونت ها بیشتر ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند.

ساعی با تاكید براینكه خشونت، معلول برخی از عوامل فكری و فرهنگی است كه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بروز این پدیده اثرگذاراست، گفت:

برای كاهش و از بین بردن خشونت علیه زنان نیازمند یك برنامه ریزی منسجم و اصولی برای از بین بردن زمینه های بروز خشونت در خانواده و جامعه هستیم.

مدیركل اموربانوان و خانواده استانداری تهران تصریح كرد: در فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما نه تنها جایی برای اعمال خشونت علیه زنان و كودكان وجود ندارد بلكه بر احترام و حسن معاشرت و رفتار با زنان و كودكان در دین مبین اسلام سفارش زیادی شده است.

وی تاكید كرد: می توانیم با تمسك به فرهنگ و آموزه های غنی دینی خود و جاری كردن آن در سطح جامعه از طریق اقدامات قانونی، فرهنگی و اجتماعی، این معضل را تا حد ممكن كاهش دهیم.

ساعی با اشاره به ارائه لایحه تشكیل مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت و تدوین سند ملی امنیت زنان و كودكان از سوی دولت، اظهار داشت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران نیز به منظور ارتقای سطح كیفیت زندگی بانوان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی كه مسلما در كاهش خشونت علیه زنان و تثبیت جایگاه بانوان در خانواده و جامعه اثرگذار خواهد بود اقداماتی را دردست اجرا دارد.

به گفته وی، پیگیری و تصویب طرحهایی برای از بین بردن عوامل زمینه بروز خشونت در خانواده از جمله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تشكیل گروه های كاری بهداشت و سلامت بانوان برای ارتقای كیفیت زندگی بانوان از جمله این اقدامات است.

مدیركل اموربانوان و خانواده استانداری تهران، انجام اقداماتی در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی بانوان مانند پیگیری تاسیس پارك بانوان، فعال سازی كانونهای فرهنگی و اجتماعی بانوان بدین منظور كه فرصتی برای آموزش و مهارت و ارتقای سطح آگاهی بانوان باشد را از جمله دیگر برنامه های این مركز عنوان كرد.

به گفته ساعی، تعامل با مدرسین، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه بانوان و خانواده به مظنور تعیین اولویت های پژوهشی در این حوزه و ارائه راهكارهای مناسب، رویكرد جدید حوزه امور بانوان استانداری تهران است.

تهرام/9977/1724