۱۲ آذر ۱۳۹۳،‏ ۱۰:۰۹
کد خبر: 81411617
۰ نفر
استاندارد منابع خاك در كشور تدوين شد

تهران - ايرنا - مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام تدوين استاندارد منابع خاك در كشور گفت: در تدوين اين استاندارد تعيين حدود مجاز آلاينده ها در سطح خاك به منظور جلوگيري از هرگونه آلودگي و پسماند محيط زيستي منفي مد نظر قرار گرفته است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده با بيان اينكه مهمترين هدف از تدوين استاندارد خاك در همه كشورها حفاظت از سلامت انسان است، افزود: استانداردهاي آلودگي منابع خاك به منظورحفظ سلامت انسان، حفاظت از محيط زيست و حفاظت از آبهاي زير زميني در دستور كار قرار گرفت.

وي ادامه داد: اين استانداردها براي كاربري هاي مختلف مسكوني، كشاورزي، جنگل و مرتع، تجاري و پارك تفريحي، در خاك هاي اسيدي و غيراسيدي مشتمل بر 88 پارامتر آلاينده در پنج گروه تركيبات آلي (21 پارامتر) تركيبات آروماتيك چند حلقه اي (16 پارامتر)، هيدروكربن هاي كلره (22 پارامتر) آفت كش ها (7 پارامتر) و فلزات سنگين (22 پارامتر) توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري وزارتخانه هاي مرتبط تهيه و تدوين شده است.

مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: براي تدوين استاندارد خاك، استاندارد خاك بسياري از كشورهايي مانند امريكا، هلند، استراليا، انگلستان، كانادا و نيوزيلند كه داراي استانداردها و قوانين معتبر است، مورد مطالعه قرار گرفت.

پسنديده با اعلام تدوين استاندارد منابع خاك در كشور گفت: اين استاندارد در نيمه نخست سال 92 از سوي سازمان حفاظت محيط زيست به ادارات كل حفاظت محيط زيست استان ها ابلاغ شده است.

وي افزود: مقادير استاندارد خاك، استانداردهاي عمومي كيفيت هستند كه در كشورهاي مختلف براي قانونمند كردن مديريت خاك هاي آلوده به تصويب رسيده اند.

به گفته پسنديده، مقادير استاندارد آلاينده ها در خاك نشاندهنده غلظتي از آلاينده هاي خاك است، در صورتي كه مقدار آنها افزايش يابد ممكن است باعث ايجاد اثرات سوء بر سلامتي انسان و يا ساير موجودات شود و در صورتي كه غلظت واقعي اين آلاينده ها كمتر و يا معادل مقدار استاندارد باشد اين مقدار قابل قبول است.

مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست يكي از پيامدهاي مهم آلودگي خاك را انتقال آلاينده از سطوح مختلف خاك به لايه هاي زيرين خاك و در نهايت آلودگي منابع آب زير زميني ، انتقال آلاينده ها از خاك به گياهان، موجودات خاكزي و انتقال آلودگي از خاك به انسان برشمرد.

وي ادامه داد : در تدوين استاندارد خاك ايران تعيين حدود مجاز آلاينده ها در سطح خاك به منظور جلوگيري از هرگونه آلودگي و پسامد محيط زيستي منفي مدنظر قرار گرفته است.

علمي ( 1 ) **9014**1599