كارخانه رنگين كمان هيرمند به چرخه فعاليت بازگشت

زاهدان- ايرنا- مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي سيستان و بلوچستان گفت: كارخانه رنگين كمان هيرمند مستقر در ناحيه صنعتي زهك پس از گذشت يك دوره ركود بار ديگر به چرخه فعاليت بازگشت.

به گزارش روز سه شنبه شركت شهركهاي صنعتي سيستان و بلوچستان، ' حسينعلي ساراني ' درحاشيه بازديد از اين واحد توليدي افزود: تغييرات گسترده اي در اين واحد توليدي رخ داده است .

وي ادامه داد: تجهيز و نوسازي اين واحد توليدي و تغيير مديريت از جمله تغييرات عمده اين واحد توليدي به شمار مي رود.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي سيستان و بلوچستان تصريح كرد: اين واحد توليدي با هدف توليد پودر لباسشويي بهره برداري شده بود كه با مواجه شدن با مشكلات متعدد به تعطيلي انجاميد و هم اكنون بار ديگر با تغييرات عمده به چرخه فعاليت بازگشته است.

7316 / 653