سازمان ملل: كودك ربایی در جهان بیشتر شده است

نیویورك - ایرنا - دفتر جرائم سازمان ملل با اشاره به افزایش آدم ربایی در جهان در سال های اخیر اعلام كرد، درحال حاضر یك سوم از قربانیان این آدم ربایی ها كه برای استثمار و بردگی ربوده می شوند، كودكان هستند.

یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود در مورد مسئله آدم ربایی در جهان اعلام كرد: متاسفانه در جهان امروز جایی نیست كه كودكان، زنان و مردان آن از آدم ربایی و گمارده شدن به كارهای اجباری مصون باشند.

وی با اشاره به اینكه گزارش اخیر این نهاد در باره آمار آدم ربایی ها بر اساس داده های رسمی موجود تنظیم شده است، تصریح كرد، رقم واقعی آدم ربایی در سال های اخیر به مراتب بیش از آمار منتشر شده است.

مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل در این گزارش با بیان این كه زنان و دختران خردسال بیشترین قربانیان آدم ربایی های اخیر بوده اند، یادآور شد كه دو سوم از كودكان قربانی این آدم ربایی ها را دختران خردسال تشكیل می دهند.

فدوتوف به این نكته نیز اشاره كرد كه شمار زنان و دخترانی كه امسال قربانی آدم ربایی شده اند، به بیش از 70 درصد از مجموع افراد ربوده شده رسیده است.

به گفته وی، بیشترین رقم آدم ربایی ها در قاره آفریقا و منطقه خاورمیانه اتفاق می افتد و 62 درصد از قربانیان آدم ربایی در این مناطق، كودكانی هستند كه از آن ها برای گماردن به كارهای اجباری در كارخانجات نساجی، عملیات ساختمانی و سایر كارخانجات استفاده می شود.

فدوتوف دراین گزارش گفت: افراد ربوده شده از 152 كشور، برای استفاده در كارهای اجباری و یا سوء استفاده های جنسی به 124 كشور مختلف جهان انتقال داده می شوند.

وی از كشور های جهان خواست تا با برگزاری گردهم آیی در سازمان ملل متحد به تنظیم پروتكل هایی برای مقابله با جرائم بین المللی اقدام كرده و در اجرای كامل آن برای كاهش اینگونه جنایت ها بكوشند.

اروپام-4-541**1613 ** 1551