مديرعامل راه آهن از برقي كردن مسير گرمسار به گرگان خبر داد

تهران - ايرنا - مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: چنانچه ميزان ترانزيت كالا در مسير خط آهن گرگان ـ اينچه برون سالانه پنج تا 6 ميليون تن افزايش يابد ، برقي كردن خط آهن مسير گرمسار به گرگان در دستور كار قرار مي گيرد.

به گزارش ايرنا، 'محسن پورسيد آقايي' عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: برقي كردن خط آهن گرمسار به گرگان با همكاري كارشناسان روسي در دستور كار قرار دارد و حجم بار گذري مسير خط آهن گرگان ـ اينچه برون، تركمنستان و قزاقستان ، چنانچه افزايش يابد ، اين مسير براي تسهيل رفت و آمد ، برقي مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص مزيت هاي افتتاح اين خط آهن اظهار داشت: انتظار مي رود افتتاح خط آهن گرگان به اينچه برون موجيب شود تا كريدور شرق درياي خزر بيش از پيش فعال شود و بارهاي زيادي از قزاقستان، تركمنستان به طرف ايران و بالعكس سرازير شود.

وي گفت: پيشتر ترانزيت كالا بين سرخس به تركمنستان در اين مسير برقرار بود، اما با افتتاح خط آهن گرگان به اينچه برون كريدور جديدي در شرق خزر فعال مي شود و بارهاي كشور قزاقستان بدون گذر از كشور ديگري پس از ورود به تركمنستان از طريق ايران به خليج فارس منتقل مي شود.

پورسيد آقايي افزود: علاوه بر اين ، كريدور ديگري در تركمنستان به طول يكهزار و 600 كيلومتر احداث شده كه از طريق آن ، خط آهن گرگان به اينچه برون امكان انتقال كالا از استان هاي غربي كشور چين به طرف ايران، اروپا و خليج فارس ميسر مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: خط آهن گرگان به اينچه برون از ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار است و پيش بيني مي كنيم در اين مسير ترانزيت كالا به 5 تا 6 ميليون تن در سال افزايش يابد.

اقتصام(3)**1108**9132 ** 1559

سرخط اخبار اقتصاد