۳ آذر ۱۳۹۳،‏ ۱۴:۱۷
کد خبر: 81399378
۰ نفر
سكوت در قبال خشونت عليه زنان پايان يابد

تهران - ايرنا - دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت فرارسيدن چهارم آذر - 25 نوامبر - روز جهاني امحاي خشونت عليه زنان، بر شكستن سكوت در قبال خشونت عليه زنان تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، در متن پيام «بان كي مون» كه روز دوشنبه انتشار يافته، آمده است: خشونت مبتني بر جنسيت و روابط جنسي، شديدترين گونه نابرابري نظام مند و جهاني است كه به وسيله زنان و دختران تجربه مي گردد، اين نوع خشونت هيچ مرز جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي نمي شناسد.

«در سراسر جهان از هر سه زن، يك نفر در مقطعي از زندگي از طريق خشونت فيزيكي يا جنسي از تجاوز و خشونت خانگي گرفته تا آزار در محل كار و تهديد در فضاي اينترنت رنج مي برد.»

دبيركل سازمان ملل متحد تصريح مي كند: تنها در سال جاري، بيش از 200 دختر در نيجريه ربوده شده اند؛ ما شاهد اعترافات واضح زنان عراقي در باره تجاوز و بردگي جنسي در طي درگيري بوده ايم؛ دو دختر مدرسه اي هندي مورد تجاوز قرار گرفته، كشته شده و از درخت آويزان شدند و در ايالات متحده آمريكا موارد خبرساز خشونت جنسي در تيم هاي ورزشي و پرديس هاي دانشگاهي وجود داشته است.

بان كي مون در اين پيام مي افزايد: زنان و دختران در تمامي كشور ها و محله ها خشونت را تجربه مي كنند، اما اين جرايم غالبا گزارش نشده و مخفي مي مانند. ما بايد به اين سكوت خاتمه دهيم، به همين دليل است كه روز جهاني امحاي خشونت عليه زنان امسال بر تلاش هاي بنيادي براي افزايش آگاهي به نام «محله خود را نارنجي كنيد» متمركز است.

در ادامه پيام دبيركل سازمان ملل آمده است: در اطراف سازمان ملل متحد در نيويورك، ساختمان دبيرخانه و ساختمان امپاير استيت همه با رنگ نارنجي روشن مي شوند و به همين منظور بسياري مراسم ديگر در سراسر جهان و رسانه هاي اجتماعي برنامه ريزي شده است.

«هر فرد مسووليتي براي جلوگيري و خاتمه خشونت عليه زنان و دختران دارد كه با به چالش كشيدن فرهنگ تبعيض آميزي آغاز مي گردد كه اجازه مي دهد خشونت عليه زنان و دختران ادامه يابد. ما بايد كليشه ها و شيوه برخورد منفي جنسيتي را نابود كنيم، قوانين براي جلوگيري و خاتمه تبعيض و استثمار معرفي كرده و به اجرا در آوريم و قيام كنيم بر عيله سوء رفتار درهرجا كه آن را مشاهد مي كنيم.

بان كي مون مي افزايد: ما بايد همه اقدامات خشونت آميز را محكوم، برابري را در محل زندگي كاري و خانه برقرار نماييم و تجربه روزانه زنان و دختران را متحول كنيم.

زماني تصور مي شد استيفاي حقوق زنان تنها مربوط به خود آنان است، اما امروزه مردان و پسران بيشتر و بيشتري شركاي واقعي در مبارزه براي توانمند سازي زنان مي شوند.

«دو ماه قبل، اينجانب نهضت مردان براي زنان كه جنبش همبستگي جهاني براي برابري جنسيتي است كه نيمي از بشريت را براي حمايت از نيمي ديگر به ميدان مي آورد به جهت منفعت همگان معرفي كردم. همه ما نقشي براي ايفا كردن داريم و اينجانب شما را ترغيب به ايفاي نقش خود مي نمايم. اگر ما با هم در خانه، جوامع، كشورها و صحنه بين المللي متحد شويم، مي توانيم تبعيض و بي كيفرماني را دگرگون كرده و افكار و سنت هايي را متوقف كنيم كه خشونت ننگين جهاني عليه زنان و دختران را تشويق، انكار و تحمل مي كنند.

اجتمام ** 7364 ** 1071