ارزيابي يك سال استانداري علي اوسط هاشمي

روزنامه زاهدان سرمقاله شماره 2890 خود را به مطلبي با عنوان ارزيابي يك سال استانداري علي اوسط هاشمي به قلم 'محمد تقي رخشاني' صاحب امتياز و مدير مسئول اين نشريه اختصاص داد.

در سر مقاله اين روزنامه آمده است: سي ام آبانماه يك سال از انتصاب علي هاشمي به سمت استانداري سيستان و بلوچستان گذشت در اين نوشتار مروري بر اين يك سال داريم. هنگامي كه دكتر دهمرده به سمت استانداري سيستان و بلوچستان منصوب شد علي رغم نگراني هايي كه بخش هايي از جامعه و به ويژه اهل سنت داشتند كه آن هم با حضور دكتر شهرياري به اتفاق جمعي از همفكرانشان در منزل مولوي عبدالحميد و گفتگوي دو جانبه برطرف شد.عموم مردم استان از اين انتصاب خوشحال بودند اگرچه نخبگان سياسي دلهره ي چتر كوچك و رفتارهاي غير قابل پيش بيني دكتر دهمرده را داشتند دهمرده در هر صورت شخصيتي پركار و اكتيو بود كه بخش هاي مختلف استان را به تحرك واداشت اما همان كوچكي چتر او كه به جز چند نفر محدود زير آن جا نمي گرفتند و كم تجربگي سياسي ميدان را از او گرفت و مجبور به ترك استان شد و فرصتي كه مي توانست منجر به برداشتن گام هاي اساسي در توسعه استان باشد ناكام ماند.

پس از وي در شرايطي كه با بالا رفتن قيمت نفت دولت وقت به پولدار ترين دولت تاريخ ايران تبديل شده بود فردي يه استانداري سيستان و بلوچستان منصوب شد كه از هفت دولت آزاد بود و تنها آمده بود تاباسمت استانداري بازنشسته شود.اين دوران فترت، از عصر طلايي مالي استان نتوانست استفاده كند و گرفتاري هاي دولت مركزي هم فرصت توجه به استان را نداد و استان همچنان در حال در جا زدن باقي ماند. دوره ي كوتاه پس از آزاد هم دوره ي بهتري نبود به همين دليل با انتصاب علي هاشمي به سمت استانداري با رقه هايي از اميد در استان دميدن گرفت، وي از اصلاح طلبان با سابقه و شناخته شده بود كه ديدگاهي موثر در حوزه ي توسعه داشت. اين پيشينه چون با سخنان نخستين روزهاي حضور هاشمي در استان همراه شد كه: به استان نيامده ام تا گازو راه و سد بسازم آمده ام تا طرح هاي بزرگ توسعه اجرا كنم برق اميد در چشمان مردم استان درخشيد و همگان منتظر آن بودند تا تدبير استاندار را در اين زمينه ببينند. البته استاندار در مورد همكاران خود در ادارات مختلف هم سخن گفت وي اظهار داشت كه همه ي مديران استان از دهياري تا استانداري بايد هم فكر و همراه رياست جمهوري باشند. ايشان به اين سخن تكمله اي هم افزود كه همچون دولت گذشته عمل نمي كنيم و براي نمونه ي عملكرد دولت گذشته، خود را مثال آورد كه هشت سال در پاركينگ بوده و حتي چاي هم خودشان فراهم مي كرده اند و از خودشان پذيرايي مي كردند و اين را نشاني از بي احترامي و بلا مصرف بودن تعبير مي كرد.

با نخستين اقدامات هاشمي معلوم شد كه شرايط خيلي هم مطابق ميل نيست.

در اولين گام وزارت كشور مانع استفاده از افراد بازنشسته شد و اين دست استاندار را براي استفاده از نيروهاي با تجربه ي همفكر ست چنانكه هنوز هم استاندار نتوانسته است براي مدير كل دفتر استاندار موافقت بگيرد . در ادامه ي همين سياست استفاده از نيروهاي ساير ادارات هم در سمت هاي استانداري و فرمانداري ها محدود و مقيد به شرايطي شد كه عملا كار را مشكل مي كرد . سياست كلي دولت هم كه تعامل با مجلس بود مبحث تغيير مديران را مشكل تر كرد. دولت انتصابات مديران را با تعامل نمايندگان مجلس تعريف كرد اما نمايندگان با استفاده از فرصتي كه دولت فراهم آورد تا به آنجا پيش رفتند كه به معرفي گزينه هم پرداختند و بر گزينه هاي خود نيز پاي فشردند . بديهي است در شرايطي كه از هشت نماينده ي استان هيچ كدام اصلاح طلب نيستند معلوم بود كه گزينه هاي آنها چه كساني خواهند بود و در مورد گزينه هايي هم كه به آنها معرفي مي شد بر روي گزينه هاي اصلاح طلب به جد مقاومت مي كردند . شايد به همين دلايل است كه تغيير گزينه ي مديريت ورزش بيش از هفت ماه زمان برد و رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان با وجود آنكه بيش از نه ماه از گزينه ي مورد نظر استان مي گذرد هنوز جابجايي لازم صورت نگرفته است . اين تاخير ها هزينه هاي بسيار داشته است . و در مواردي كار را به جايي رسانده كه مدير قبلي با تمسخر به كارمندان خود كه طرفدار دولت هستند مي گويد : آقا جان ما خسته شديم تو كه با دولت نزديك هستي بگو لطفا ما را عوض كنند . از سوي ديگر تاخيرها باعث شد تا در نگاه و بيان مردم اين جمله جاري شود كه هنوز دولت آقاي احمدي نژاد روي كار است در اين ميان آنچه جاي تاسف داشت اين بود كه تعدادي از اصلي ترين نيروهاي اصلاح طلب و فعالان ستادهاي انتخاباتي دكتر روحاني كه داراي شايستگي و صلاحيت بودند در انتصابات ديده نشدند و برعكس برخي از شناخته شده ترين نيروهاي اصولگرا و فعالان ستاد آقاي جليلي در سمت هاي خود باقي ماندند و يا در حوزه هاي مختلف جابجا شدند . نكته ي ديگر آن بود كه تعدادي از بخشداران ، فرمانداران و مديران ستادي استانداري كه از مديريت برداشته شدند به سمت هاي بالاتر در استانداري منصوب شدند . اين انتصاب و ارتقاها در چارچوب ديدگاه استاندار بود كه ما مثل دولت قبل عمل نمي كنيم كه افراد را با بي احترامي جابجا كنند و از آنها استفاده نشود اگر چه اصل سخن استاندار صحيح است و در دوره ي اصلاحات نيز اصلاح طلبان اين توصيه ي اخلاقي و مديريتي را رعايت كرده بودند اما معناي حرمت گذاري و استفاده از توان نيروها آن نيست كه از سمت ديگر ديوار بيفتيم يعني هنوز نيروهاي همفكر دولت به كار گرفته نشده اند در فكر انتصاب نيروهاي بركنار شده ي دولت قبل باشيم . قطعا آنان هم فرزندان همين آب و خاك هستند و از تجربه مناسب هم برخودارند مي شود براي آن تجربه و توانايي تعريفي مناسب كرد اما در هر صورت اين اتفاق افتاد و مورد نقد هم بود در مواردي هم چون اداره ي كل محيط زيست ، انتصابي صورت گرفت كه مدير جديد به سرعت موفق شد كار گروه تالاب هامون را هم چون خود هامون خشك كند و تالاب هامون را نه تنها از اولويت هيات دولت بلكه از اولويت افكار عمومي استان هم خارج كند و اگر نبودند شكارچيان غير قانوني و چند پرنده ي زخمي و نادر بيم آن بود كه اين اداره كل از صفحه ي اخبار هم حذف شود . در كنار اين نقد و تاخيرها اتفاقات خوبي هم افتاد و برخي از نيروهاي هم فكر دولت در سمت هاي مختلف مشغول به كار شدند كه اميد است با حضور انان تغييرات خوبي در جهت توسعه ي استان اتفاق بيفتد . در حوزه ي اقتصاد اتفاقات خوبي افتاد اولا آقاي هاشمي به خوبي توانست نظر دولت را به استان جلب نمايد .و فراهم كردن زمينه ي حضور اعضاي مهم هيات دولت از جمله معاون اول ، معاون برنامه و توسعه ي منابع انساني ، معاونت محيط زيست و وزراي متعدد و از همه مهمتر حضور شخص رييس جمهور و تعدادي از اعضاي كابينه نگاه ها را متوجه توسعه ي استان نمايد . در اين فرآيند تعدادي از پروژه ها ي گذشته كه معطل و ناتمام مانده بود مانند گازو راه آهن چابهار – زابل – مشهد و يا پروژ ه هايي كه مطالعات آنها انجام شده بود منتظر اقدامات ديگر بود مانند پروژ ه هاي پتروشيمي ايرانشهر و چابهار و جذب اعتبار براي پروژ هي لوله كشي تحت فشار براي 146 هزارهكتار در سطح استان و ارتقاي ظرفيت بارگيري و تخليه در اسكله هاي چابهار به چند برابر ظرفيت موجود همه اقدامات اساسي و زير بنايي براي توسعه است . در حوزه ي اقتصاد دو نكته قابل نقد وجود دارد اول اينكه هيچ گونه پروژه ي كوتاه مدتي براي معيشيت و اشتغال مردم در استان و به ويژه در سيستان تعريف نشده است آن هم در شرايطي تحت فشارهاي سنگين فقر و بيكاري شاهد مهاجرت مردم هستيم و به طور روزانه شاهد صحنه هايي هستيم كه قلم از نوشتن آن شرمنده مي شود . سيستان كه اقتصادش متكي به كشاورزي ، دامداري ، شيلات و تجارت بوده است با شرايطي روبروست كه خشكسالي سه امكان اول را از بين برده وديوار امنيتي هم مرز را بسته و راه اشتغال تجاري مردم را هم مسدود كرده است همتي بلند مي خواهد تا فضاي تنفسي فراهم گردد كه شاهد به با ر نشستن طرح هاي زير بنايي باشيم . در حوزه ي اشتغال لازم به ياد آوري است كه جناب هاشمي در بدو ورود به استان اعلام نمودند كه مجوز استخدام هزار نفر نيروي بومي را در نيروهاي نظامي و انتظامي گرفته اند ، سپس اعلام شد كه مجوز استخدام چهار هزار نفر در ادارات دولتي دريافت شده و بعد هم آقاي نوبخت در سفر به سيستان به مردم آنجا استخدام نزديك به هشتصدنفر را قول داد كه در اين زمينه ها اتفاق خاصي نيفتاده است به اين مطلب اين نكته را هم اضافه كنيم كه چارت رسمي دولت در استان 40 درصد خالي مي باشد و به طور طبيعي بايد سهم ما از استخدام ها ببيشتر باشد كه متاسفانه مي شنويم دولت هم چون ساير استانها كاهش تعداد كاركنان دولت را هم چون ساير استانها از استان ماهم مطالبه كرده است . نكته ديگر اين كه متاسفانه فرآيند بروگراسي دريافت مجوز ووام هم چون گذشته هفت خوان رستم و هزار توي تاريك و مايوس كننده اي است كه محصول آن رماندن سرمايه گذاران است . حوزه ي ديگري كه عملكرد استانداري پر بحث و مجادله بوده است حوزه ي امنيت است . هاشمي در هنگام ورود به استان از نا امني هاي استان به عنوان 'خرده شرارت ' نام برد اما هنوز چند ماهي نگذشته بود كه مسئله گروگانگيري 5 نظامي مرزباني در سراوان پيش آمد و استان را با چالش جدي روبرو نمود استانداري و حوزه ي امنيتي با استفاده از پتانسيل نيروهاي مردمي اعم از علما و معتمدين به خوبي از اين چالش گذشتند اما آنان كه امنيت را ابزار تبليغات مي خواهند دست به جو سازي زدند و گروگان گيري و آزاد سازي گروگان ها را برنامه اي از پيش تعيين شده خواندند در جريان ترور شهيد صياد و شهيد نوروزي در جنوب استان بود كه شعارهاي تند عليه استاندار داده شداما مجموعه ي امنيتي استانداري و اداره ي اطلاعات با همراهي نيروهاي انتظامي و نظامي بدون توجه به اين جو سازي ها و تبليغات كار خود را انجام دادند و توانستند انبوه برنامه هاي پشت مرز براي ايجاد ناامني در داخل استان را خنثي نمايند چنانكه موفقيت هاي اين مجموعه گروهك هاي آن سوي مرز را دچار اختلافات و درگيري هاي دروني نمود و آنان را به خود مشغول ساخت و حركتهاي محدود آنها هم در نقطه ي صفر مرزي شناسايي و خنثي شدند و به واقع ' خرده شرارت هاي' ' خرده شروران ' هم كنترل شد و اكنون بايد فضاي استان از سرقت هاي اتومبيل و خانگي و دعواهاي خياباني هم پاك شود . اگر چه نمي توان عملكرد همه ي دستگاه ها را به پاي استاندار گذاشت اما مجموعه ي استانداري هم بايد سهم خود را در ضعف دستگاه هاي اجرايي بپذير د حوزه ي فرهنگ در اين يكساله نه تنها كاركرد قابل قبولي نداشته بلكه ضعف هاي اساسي از خود نشان داده است . ثبت جهاني شهر سوخته اتفاق بزرگي بود كه به قطع و يقين تا يك قرن ديگر براي استان تكرار نمي شود مگر به مدد كاوش ها و يافته هاي جديد كه مي توانست استان سيستان و بلوچستان را هم جهاني كند . جشن ثبت جهاني در قواره ي كوچك و بي خاصيت آه را از نهاد فرهيختگان و دل سوختگان عرصه ي فرهنگ و هنر استان بر آورد.

653

سرخط اخبار استان‌ها